IT-kosten hogescholen blijven stijgen | Berenschot artikel

IT-kosten opnieuw gestegen

Artikel
IT-kosten opnieuw gestegen

Deel dit artikel

Datum

19 april 2024

Leestijd

2 minuten

De IT-kosten van hogescholen zijn opnieuw toegenomen en bedragen inmiddels ruim 7% van de totale organisatiekosten, een kleine stijging ten opzichte van vorig jaar. Die stijging zit vooral in de uitgaven voor ontwikkeling en projecten, informatiebeveiliging en functioneel beheer, zo blijkt uit de benchmarks voor hogescholen die Berenschot jaarlijks uitvoert.

De aard van de IT-kosten verandert

Hogescholen hebben te maken met een krappe arbeidsmarkt en ambitieuze projectkalenders: er staat veel op de rol. Hierdoor verandert de aard van de IT-kosten: het aandeel dat hogescholen uitgeven aan inhuur stijgt en het aandeel vast personeel daalt. Het aandeel materiële kosten daarentegen is stabiel, hoewel ook hier een verschuiving plaatsvindt. Steeds vaker nemen hogescholen IT-voorzieningen af als dienst in plaats van deze zelf aan te schaffen. Daardoor neemt het kostenaandeel voor licenties en contracten toe en nemen de traditionele afschrijvingskosten af.

Voorbereid op mindere tijden

Hogescholen maken zich op voor economisch mindere tijden. De IT-budgetten gaan naar verwachting dalen, maar de IT-eisen worden wel steeds hoger. “Ze werpen een kritische blik op hun financiën en de eigen doelmatigheid van de IT, en realiseren zich dat efficiënter werken noodzakelijk is”, zegt Dirk-Jan Schoneveld, als senior management consultant bij Berenschot verantwoordelijk voor de IT-benchmark. “Daarbij helpt het om goed inzicht te hebben in de aard en omvang van het personeel, kosten en werklast van IT.” De IT-benchmark helpt vervolgens een objectief beeld te krijgen van hoe andere vergelijkbare organisaties presteren op dit vlak en waar zich afwijkingen voordoen.

De IT-budgetten gaan naar verwachting dalen, maar de IT-eisen worden wel steeds hoger.

- Dirk-Jan Schoneveld, senior managing consultant.

 

Verder houden steeds meer hogescholen de contracten met leveranciers tegen het licht. Service- en contractmanagement winnen aan belang vanwege de toenemende complexiteit van het (gevarieerde) IT-landschap en helpen om grip te houden op de kosten.

Veel druk op IT-medewerkers

De digitale transformatie bij hogescholen ontwikkelt zich rap en dat is ook zichtbaar in het volle projectportfolio. “Flexibilisering van het onderwijs, nieuwe (security)wetgeving en het optuigen van hybride leeromgevingen vragen veel van hogescholen”, stelt Schoneveld. “Dat zet extra druk op de IT-medewerkers en maakt het lastig om het overzicht te houden. Niet in de laatste plaats doordat methoden voor prioritering en portfoliomanagement vaak nog in de kinderschoenen staan.”

Personeelssamenstelling verandert

Door de verschuiving naar clouddiensten, het toenemende belang van security, agile werken, datagedreven werken en de opkomst van nieuwe technologieën (AI, virtual reality) zijn nieuwe IT-specialismen nodig. Denk aan expertise op het gebied van integratiemanagement, service- en contractmanagement en data. Dat vraagt een ander profiel van medewerkers dan voorheen, waardoor de personeelssamenstelling op de IT-afdeling verandert.

Meer oog voor waarde IT

Werd IT aan de directietafel voorheen nog gezien als kostenpost, nu begint het tij te keren. “Informatisering en automatisering zijn steeds meer verweven met alle facetten van het hoger onderwijs. Daardoor krijgt de andere kant van de medaille steeds meer belangstelling. Denk aan de waarde van IT bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit, het optimaliseren van interne werkprocessen, het ontlasten van medewerkers en verminderen van de administratieve rompslomp”, aldus Schoneveld. “Door beide zijdes van de medaille te belichten, ontstaat het goede gesprek over IT.”

Weten hoe uw IT afdeling presteert? Doe mee aan de Benchmark IT hogescholen en krijg inzicht in hoe uw IT scoort in vergelijking met andere hogescholen.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief