Wetsvoorstel resultaatgericht beschikken niet ingediend | Berenschot

Intrekken wetsvoorstel resultaatgericht beschikken vraagt terughoudendheid gemeenten

Artikel
Intrekken wetsvoorstel resultaatgericht beschikken vraagt terughoudendheid gemeenten

Deel dit artikel

Datum

17 maart 2023

Leestijd

2 minuten

Op 15 februari jongstleden heeft staatssecretaris Van Ooijen (VWS) in een bestuurlijk overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) laten weten voornemens te zijn het wetsvoorstel resultaatgericht beschikken niet in te dienen bij de Tweede Kamer. Dit betekent dat gemeenten die resultaatgericht werken op grond van de Wmo 2015 hun beleid zullen moeten aanpassen.

De reden van het voornemen van de staatssecretaris is dat partijen het niet eens zijn over de wijze waarop de rechtszekerheid voor de cliënt in het wetsvoorstel gewaarborgd moet worden. Mede daardoor is er naar verwachting zowel maatschappelijk als politiek geen draagvlak voor het wetsvoorstel. Voor gemeenten die resultaatgericht werken (ongeveer 30% van alle gemeenten), betekent dit dat zij hun beleid moeten aanpassen aan de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) over resultaatgericht werken en beschikken. De VNG heeft aangekondigd dat in een vervolgaanpak opties zullen worden verkend voor een passende invulling van de ideeën achter resultaatgericht werken.

Veel vragen bij gemeenten en aanbieders

In reactie op deze berichtgeving vragen veel gemeenten en aanbieders zich af of lopende prestatie- of resultaatgerichte contracten aangepast moeten worden en hoe zij het beste kunnen handelen bij een nieuwe aanbesteding. De meeste gemeenten willen de voordelen van resultaatgericht werken namelijk graag behouden. In gesprekken van de VNG en het ministerie van VWS met gemeenten en aanbieders worden verschillende opties geopperd voor een passende invulling van de achterliggende gedachten van resultaatgericht werken.

De VNG en het Ketenbureau i-Sociaal Domein hebben afgesproken deze opties nader te verkennen en verder uit te werken. Op basis daarvan wordt rond de zomer een onderbouwd advies voor gemeenten en aanbieders opgeleverd. De VNG zal in dit traject de samenwerking zoeken met gemeenten, aanbieders en cliëntorganisaties, en zijn nog met VWS in overleg over de rol van het ministerie in dit traject.

Terughoudendheid geboden

Gelet op genoemde ontwikkelingen, zullen gemeenten de resultaten van het traject afwachten en geen overhaaste beleidswijzigingen willen doorvoeren. Wij adviseren gemeenten, in lijn met de VNG, terughoudend te zijn bij resultaatgerichte aanbestedingen en afspraken te maken over een mogelijke wijziging van de aanpak rond resultaatgericht beschikken in nieuw te sluiten contracten.

Ondersteuning en advies

Berenschot heeft in de afgelopen jaren meerdere gemeenten en aanbieders ondersteund en geadviseerd in opdrachten rondom resultaatgericht werken in het sociaal domein. Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.

Gerelateerd

Meer weten?

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief