Beleidskeuzes binnen het sociaal domein | Berenschot

Dienst

Afgewogen beleidskeuzes maken

Veel mensen doen een beroep op ondersteuning, terwijl de middelen schaars zijn. Wij helpen u bij het maken van zorgvuldige beleidskeuzes binnen het sociaal domein en de uitvoering daarvan.
Afbeelding - Afgewogen beleidskeuzes maken

Veel mensen doen een beroep op ondersteuning, terwijl de middelen schaars zijn. De beleidsafweging is complex. In welke mate kunt u beleid bepalen op basis van (sub)doelgroepen met de grootste omgang of de hoogste prioriteit? En in hoeverre is beleid te differentiëren per (sub)doelgroep? Te snel hulp bieden kan het probleem verergeren. Iemand die officieel een probleem heeft, kan zich immers conform dit etiket gaan gedragen (insluiting). Aan de andere kant krijgen mensen soms geen hulp terwijl die wel nodig was erger voorkomen had kunnen worden (uitsluiting).

Wij helpen u bij het maken van zorgvuldige beleidskeuzes binnen het sociaal domein en de uitvoering daarvan. Door doelgroepen te identificeren die extra aandacht nodig hebben en te adviseren over de mate waarin het wenselijk is uw beleid aan te passen. Daarbij kijken we naar landelijke trends en vergelijken we de ontwikkeling van de verschillende doelgroepen in uw regio met die in regio’s met een vergelijkbare sociale structuur. Op die manier ontdekt u welke doelgroepen in uw regio over- of ondervertegenwoordigd zijn.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze oplossingen

Om effectief beleid te kunnen maken helpen we u bij:

  • Het maken van doelgroepanalyses per regio
  • Het in beeld brengen van de financiële effecten van uw afwegingen
  • Het tot stand brengen van een onderbouwde businesscase
  • Het geven van inzicht in landelijke trends over de ontwikkeling van verschillende doelgroepen
  • Het afzetten van de ontwikkeling van doelgroepen in regio’s met een vergelijkbare sociale structuur