De toegang tot zorg binnen het sociaal domein | Berenschot

Dienst

Het organiseren van de toegang

Met een laagdrempelige toegang tot zorg kan snel hulp worden geboden. Er bestaat dan echter wel een risico, waarbij te snel wordt beslist om hulp te bieden. Wij adviseren over de wijze waarop u de toegang tot de zorg kunt organiseren.
Afbeelding - Het organiseren van de toegang

Om snel hulp te kunnen bieden, is het nuttig om de toegang tot ondersteuning zo laagdrempelig mogelijk te maken. Nadeel is dan soms wel dat te snel beslist wordt om hulp te bieden. Met als risico dat iemand onnodig afhankelijk wordt van de geboden ondersteuning. Veel gemeenten worstelen dan ook met de vraag hoe zij de toegang tot de zorg moeten positioneren. Enerzijds hebben ze de behoefte het proces zo efficiënt mogelijk in te richten. Anderzijds willen ze de ondersteuningsbehoefte zo goed mogelijk in beeld brengen om maatwerk te kunnen leveren. Daarbij is het niet altijd mogelijk de toegang te differentiëren per (sub)doelgroep. Een andere veelvoorkomende vraag is welke ondersteuning voorliggend moet worden aangeboden.

We adviseren over de wijze waarop u de toegang tot de zorg kunt organiseren, in het licht van uw ambities, (sub)doelgroepen en financiële ruimte. We geven inzicht in hoeverre het mogelijk is om een integrale toegang te organiseren en tegelijkertijd het risico op insluiting (iemand die officieel een probleem heeft, kan zich conform dit etiket gaan gedragen) of een onbeheersbare stijging van de ondersteuningsvraag te voorkomen. Waar dat lastig blijkt, helpen we u bij het differentiëren van doelgroepen en ondersteuningsvragen. Verder helpen we u bij het bepalen van functiescheidingen. Of adviseren we over het inrichten van hulpstructuren, zoals multidisciplinaire overleggen (mdo’s), triagegesprekken en de inzet van experts, zoals een gedragswetenschapper.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze oplossingen

We helpen bij het positioneren van de toegang tot zorg via:

  • Het onderzoeken van de mogelijkheden met betrekking tot het positioneren van de toegang tot zorg
  • Het schetsen van verschillende scenario’s
  • Het in kaart brengen van de mogelijkheden met betrekking tot voorliggende voorzieningen;
  • Het onderzoeken van de cultuur waarin toegangsprofessionals elkaar scherp houden op de kernafweging
  • Het adviseren over mogelijke functiescheidingen
  • Het opzetten van hulpstructuren