De toegang tot zorg binnen het sociaal domein | Berenschot

Dienst

Het organiseren van de toegang

De kosten en kwaliteit van zorg uit de Wmo en Jeugdwet zijn sterk afhankelijk van de wijze waarop de toegang is ingericht. Wij adviseren over de wijze waarop u de toegang tot de zorg kunt organiseren.
Afbeelding - Het organiseren van de toegang

Binnen het Sociaal Domein wordt veel gesproken (en geschreven) over het bieden van passende ondersteuning aan onze inwoners. Ook is er vaak maatwerk nodig om dat te doen wat nodig is. Maar hoe werkt dat nu precies? En hoe richt je dit nu op een goede manier in? Daarbij is de toegang tot zorg bepalend voor de kwaliteit en kosten van de Wmo en Jeugdzorg. In de praktijk zien we echter dat de toegang te vaak onderbelicht blijft. De (her)inrichting van de toegang brengt een groot aantal organisatorische, zorginhoudelijke en maatschappelijke vraagstukken met zich mee.

Het positioneren van de toegang

Veel gemeenten worstelen  met de vraag hoe zij de toegang tot de zorg moeten positioneren. Enerzijds hebben ze de behoefte het proces zo efficiënt mogelijk in te richten. Anderzijds willen ze de ondersteuningsbehoefte zo goed mogelijk in beeld brengen om maatwerk te kunnen leveren. Daarbij is het niet altijd mogelijk de toegang te differentiëren per (sub)doelgroep. Een andere veelvoorkomende vraag is welke ondersteuning voorliggend moet worden aangeboden.

Adviseren en evalueren

We adviseren over de wijze waarop u de toegang tot de zorg kunt organiseren of evalueren, in het licht van uw ambities, (sub)doelgroepen en financiële ruimte. We geven inzicht in hoeverre het mogelijk is om een integrale toegang te organiseren en hoe u zicht en grip houdt op de zorgkosten. Wij ondersteunen gemeenten en uitvoeringsorganisaties met positioneringsvraagstukken en helpen u waar nodig bij het differentiëren van doelgroepen en ondersteuningsvragen. Daarnaast helpen we u bij het bepalen van functiescheidingen, denk bijvoorbeeld aan de rol van casemanagers.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze oplossingen

We helpen bij het positioneren van de toegang tot zorg via:

  • Het adviseren over de inrichting of evaluatie van de toegang
  • Het adviseren over het grip krijgen en houden op de kosten binnen het sociaal domein, via de toegang.
  • Het onderzoeken van de mogelijkheden met betrekking tot het positioneren van de toegang tot zorg
  • Het adviseren over investeringsvraagstukken en het opstellen van businesscases
  • Het schetsen van verschillende scenario’s omtrent inrichtingskeuzes
  • Het in kaart brengen van de mogelijkheden om de verbinding met voorliggende voorzieningen te vergroten
  • Het onderzoeken van de cultuur waarin toegangsprofessionals elkaar scherp houden
  • Het adviseren over mogelijke rollen en functiescheidingen