Berenschot faciliteert transformatie zorgprocessen | Berenschot cases

Berenschot faciliteert transformatie zorgprocessen Kerncoalitie Mijnstreek

Case
Berenschot faciliteert transformatie zorgprocessen Kerncoalitie Mijnstreek

Deel deze case

Datum

04 februari 2021

Opdrachtgever

Kerncoalitie Mijnstreek

De zorgvraag in de Mijnstreek ligt ver boven het gemiddelde Nederlandse niveau. Met als ambitie deze in 2030 op een gemiddeld niveau te brengen, hebben huisartsenorganisaties in de Westelijke en Oostelijke Mijnstreek, ziekenhuis Zuyderland, burgerkracht Limburg, zorgverzekeraar CZ en de ouderenzorgorganisaties vertegenwoordigd door Meander in 2018 de krachten gebundeld in de Kerncoalitie Mijnstreek.

Transformatie

De organisaties staan samen voor een flinke transformatieopgave. In 2030 moeten de zorgprocessen in de Mijnstreekregio optimaal en zo integraal mogelijk zijn ingericht, en zorg zo veel mogelijk thuis en op de juiste plek worden aangeboden. Dat moet de gezondheid in de regio weer brengen op het landelijk niveau en de zorgkosten terug naar een normaal niveau. Dit zal de arbeidsdruk van zorgprofessionals in de Mijnstreek positief beïnvloeden en de algehele kwaliteit van zorg verbeteren.

Over lijnen en domeinen heen

Door samen over lijnen en domeinen heen te denken en te werken, willen partijen zorg voorkomen, veranderen en verplaatsen, bijvoorbeeld van tweede naar eerste lijn. Daarbij werken ze aan innovatie van de spoedzorg, het aanbod voor chronisch zieken (diabetes), anderhalvelijnszorg en centrale triage. Samenwerking is geborgd op zowel professioneel als bestuurlijk niveau, via het bestuurlijk overleg van de Kerncoalitie Mijnstreek. Dit gremium heeft jaarlijks twee heidagen om de balans op te maken en de volgende stap te bepalen.

Onafhankelijk voorzitter

Wij hebben in de persoon van Christel van Zijp als onafhankelijk technisch voorzitter de bestuurstafel voorgezeten en twee jaar lang de heidagen gefaciliteerd. Zo bouwden we mee aan de realisatie van de ambities op het terrein van geïntegreerde zorg in de regio.

Door als onafhankelijk voorzitter los van bestaande structuren en belangen de samenwerking te faciliteren, hebben we het onbespreekbare bespreekbaar weten te maken. Naast inhoud staat daardoor juist ook de manier van samenwerken op de agenda, wat inhoudelijke ambities dichterbij brengt.

Gerelateerd

Meer weten?

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief