Onderzoek naar regiobeelden | Berenschot cases

Berenschot onderzoekt stand van zaken regiobeelden

Case
Berenschot onderzoekt stand van zaken regiobeelden

Deel deze case

Datum

31 juli 2020

Opdrachtgever

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ons gevraagd de stand van het land te onderzoeken op het terrein van regiobeelden: feitelijke (kwantitatieve) beelden van de sociale en gezondheidssituatie én opgave in regio’s, gemeenten of wijken.

In verschillende hoofdlijnenakkoorden (HLA’s) is afgesproken dat regiopartijen samen tot een regiobeeld komen. Zo’n regiobeeld is vervolgens de basis voor het gesprek over hoe samen te werken, over lijnen en domeinen heen, aan de transformatieopgave voor de eigen regio. Inzet daarbij is de beweging naar Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP), gericht op het voorkomen, veranderen en verplaatsen van zorg.

Gelaagde foto’s

Om de feitelijke situatie in de regio’s goed weer te geven, hebben we gewerkt met ‘gelaagde foto’s’, waarin we de volgende onderwerpen adresseren:

  • Geobjectiveerd inzicht in welke regiobeelden wel/deels/niet tot stand zijn gekomen.
  • Inventarisatie van door regio’s ervaren of feitelijke knelpunten die realisatie van de transformatieopgaven belemmeren.
  • Inzicht in (opschaalbare) oplossingsrichtingen, gevonden of gewenst in de regio’s.

Verdiepende gesprekken

In samenspraak met VWS hebben we een analysekader ontworpen, om de foto’s van de regiobeelden te kunnen maken. Op basis van een analyse van relevante documenten is een eerste beeld per zorgkantoorregio getoetst en aangevuld in gesprek met de acht marktleiders van de zorgverzekeraars. Het bijgewerkte beeld is gevalideerd in verdiepende gesprekken met een selectie van zorgaanbieders uit verschillende lijnen en domeinen. Ook hebben we een (digitale) sessie georganiseerd met HLA-partners en uitvoeringsorganisaties, waarin met name is ingezoomd op de opgehaalde knelpunten en oplossingsrichtingen. Het eindresultaat is als rapport gepresenteerd aan de Tweede Kamer.

Nationaal overzicht

Deze aanpak heeft geleid tot een overzicht op nationaal niveau van de mate waarin partijen vorm en inhoud geven aan de afspraak om tot regiobeelden te komen. Ook is duidelijk welke onderdelen daar meer of juist minder in meegenomen worden, en aan welke afspraken en acties gewerkt wordt. De foto’s en verzamelde knelpunten en oplossingsrichtingen dienen voor het ministerie als bron bij het schrijven van de Contourennota toekomstbestendig zorglandschap.

Gerelateerd

Meer weten over dit onderwerp?

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief