Leidinggevenden, deel de urgentie om te veranderen!

Leidinggevenden, deel de urgentie om te veranderen!

Blog
Leidinggevenden, deel de urgentie om te veranderen!

Deel deze blogpost

Datum

24 november 2023

Leestijd

2 minuten

Een van de wetmatigheden in het leven van leidinggevenden is dat leiderschap trendgevoelig is en in de loop der tijd verandert. En in veranderende tijden verandert ook onze kijk op de functie van leiderschap. In organisaties die in beweging zijn, zal een leidinggevende op zoek moeten naar andere antwoorden op nieuwe vraagstukken. Daarbij dienen zich vier verleidelijke opties aan, die echter ook zo hun nadelen hebben. In deze blog: het verzachten.

Elke organisatie heeft te maken met spanningsvelden, zeker in tijden van verandering. Leidinggevenden vinden het doorgaans lastig om spanning bij hun medewerkers te verdragen, vooral als er steeds meer vragen komen en de onrust toeneemt. ‘Wat gaat er gebeuren, wat komt er op ons af, wat betekent het dat we gaan fuseren?’ Als het echt schuurt en het eigen ongemak oploopt, is het pad van de verzachting zeer verleidelijk.

Ongemak en gedoe

Veel leidinggevenden kiezen in zo’n geval voor een ontsnappingsroute. Bijvoorbeeld door de ontwikkelingen te bagatelliseren: ‘Ach, het loopt vast niet zo’n vaart.’ Of: ‘voor ons team heeft dit waarschijnlijk weinig gevolgen.’ Een andere route is zichzelf inzetten als hitteschild en zaken die spanning kunnen veroorzaken bij medewerkers weghouden of beloven dat ze die als leidinggevende voor hen gaan oplossen.

Hoe begrijpelijk ook, je doet als leidinggevende hiermee niemand een plezier. Door het ongemak te verzachten, haal je bij medewerkers de urgentie weg om in beweging te komen. En zonder urgentie, zonder ongemak en gedoe, komt die broodnodige verandering er echt nooit. Als je je mensen een werkelijkheid voorspiegelt die niet klopt, moeten ze uiteindelijk drie keer zo hard werken om een verandering bij te benen. Met de beste bedoelingen mensen op het verkeerde been zetten – omdat je het zelf ongemakkelijk vindt of er zenuwachtig van wordt – is dus niet effectief.

Deel de urgentie

Juist door medewerkers de ‘harde’ werkelijkheid niet te onthouden, geef je hun de mogelijkheid een volwaardige bijdrage te blijven leveren. Veranderingen worden steeds complexer en vragen om andere antwoorden. Organisaties die in staat zijn de kennis en inzichten van alle medewerkers te mobiliseren, hebben een veel grotere kans om daadwerkelijke verandering te realiseren. Neem je medewerkers dus mee in veranderingen en deel de urgentie, juist in onzekere tijden!

Samen zoeken naar nieuwe wijsheden?

In een complexe, volatiele en onvoorspelbare context komen organisaties niet meer weg met conventionele oplossingen. Het moet anders. Anders organiseren, anders leiden en anders verbinden. Maar hoe? We helpen u graag. Door samen te zoeken naar nieuwe wijsheden en nieuwe oplossingen.

Gerelateerd

Meer weten?