Wat is de SDG? | Berenschot blog

Wat is de SDG?

Blog
vergadering SDG

Deel deze blogpost

Datum

28 maart 2023

Leestijd

3 minuten

Single Digital Gateway oftewel SDG is een online portaal dat EU-burgers en bedrijven toegang biedt tot digitale overheidsdienstverlening in alle EU-lidstaten. Alle lidstaten krijgen te maken met de verschillende eisen vanuit de SDG. In deze reeks van blogs leggen we uit wat de SDG betekent voor overheidsorganisaties in Nederland. De eerste blog licht toe waarom de Europese Commissie gekomen is tot de SDG-verordening.

Een digitale unie

Doel van de EU is vrij verkeer van kapitaal, goederen, diensten en personen mogelijk maken. De afgelopen decennia heeft het vrije verkeer een grote vlucht genomen. Deze ontwikkeling verplaatst zich nu ook naar de digitale wereld. De digitale transformatie kan niemand zijn ontgaan, nu het digitale domein steeds dominanter is in de manier waarop we sociaal, fysiek en economisch met elkaar omgaan. De overheid en het bedrijfsleven beschikken over veel data en werken in toenemende mate datagedreven. Met de toenemende digitalisering ontstaan echter ook nieuwe risico’s. Zo is bijvoorbeeld veel van de hard- en software afkomstig van buiten de EU en komen de data van Europese bedrijven en burgers in de cloud te staan in landen die minder oog hebben voor privacy.

Digital Decade

Digitalisering en verduurzaming zijn dé twee grote transities die Europa de komende jaren met topprioriteit moet doormaken. De Europese Commissie (EC) heeft daartoe de periode 2020-2030 bestempeld als Digital Decade. Zij wil van de EU de meest aantrekkelijke, veilige en dynamische datagedreven economie maken, waar data worden benut voor maatschappelijke en economische vooruitgang. Data worden verantwoord en mensgericht ingezet, in lijn met Europese waarden. Onderdeel van deze data-economie is een EU-brede markt voor data waar gegevens veilig zijn en gemakkelijk gebruikt kunnen worden door bedrijven, overheden en instellingen. De EC stelt verordeningen en richtlijnen vast waarmee er Europa-breed uitvoering gegeven kan worden aan de voordelen van digitalisering. De verordeningen leggen rechtstreeks verplichtingen op aan (decentrale) overheden: de richtlijnen moeten worden vertaald naar nationale wetgeving. Vervolgens moet de overheid aan de slag om aan de verplichtingen uit de Europese regelgeving te voldoen. Dit betekent onder andere veilig werken, zorgen dat de gegevens van de burgers veilig zijn en met andere Europese overheden gegevens kunnen uitwisselen.

Single Market Strategy

In 2015 presenteerde de EC de Single Market Strategy, om het volledige potentieel van de Europese interne markt te benutten. Om deze interne markt beter te laten functioneren, beter toegankelijk te maken voor burgers en bedrijven en om belemmeringen te voorkomen, heeft de EC daarna in 2017 een handhavingspakket met verdere wetgevingsvoorstellen voor de interne markt uitgebracht. Eén ervan betrof de Single Digital Gateway Verordening (2018/1724).

SDG in het kort

Wat is dan precies de SDG? Deze verordening maakt het voor burgers en bedrijven mogelijk om informatie te vinden over diensten van overheden in andere Europese landen. Een volgende stap is dat de benodigde procedure om zo’n dienst af te nemen ook in een andere taal kan worden doorlopen. Nederland heeft Engels als tweede taal gekozen. De informatie moet dus in het Engels beschikbaar komen en de procedure moet op termijn in het Engels kunnen worden doorlopen.

Het doel van de SDG is om burgers en bedrijven toegang te geven tot de Europese interne markt, met non-discriminatie als streven. Hiertoe moet alle relevante dienstverlening digitaal worden aangeboden, via de centrale portal ‘Your Europe’.

De SDG stelt een aantal eisen aan de manier waarop overheden hun digitale dienstverlening vormgeven. Dit om die digitale dienstverlening voor ingezetenen uit andere lidstaten net zo eenvoudig te maken als voor de eigen inwoners. Als de SDG eenmaal volledig doorgevoerd is, is het mogelijk met bijvoorbeeld een inlogmiddel als DigiD of een bankrekening in het eigen land zaken te doen met de overheid in een andere lidstaat. Uiteindelijk wordt het dankzij de SDG ook mogelijk om een vergunningsprocedure in het Engels te doorlopen of om (informatie over) een belastingaanslag in het Engels te lezen.

Wat de EC met deze vergaande digitaliseringsslag wil bereiken, lees je in ons volgende blog. Daarin vertellen we wat overheidsorganisaties allemaal moeten doen om aan de SDG te voldoen.

Gerelateerd

Meer weten?

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief