Verbeteren nationale randvoorwaarden | Berenschot

Dienst

Verbeteren nationale randvoorwaarden

Door te werken aan de nationale randvoorwaarden, helpen we de warmtetransitie te versnellen.
Afbeelding - Verbeteren nationale randvoorwaarden

Instrumenten versnellen warmtetransitie

Momenteel wordt in het hele land hard gewerkt aan het verduurzamen en aardgasvrij maken van woningen en utiliteitsgebouwen. Desondanks ligt het tempo niet zo hoog als gewenst. Lokale initiatieven vallen vaak stil omdat de randvoorwaarden voor deze transitie nog ontbreken. Duurzame oplossingen kunnen financieel nog niet concurreren met aardgas, benodigde wet- en regelgeving sluit nog niet aan op de beoogde situatie en netcongestie houdt warmteoplossingen tegen. Op nationaal niveau helpen wij overheden, netwerk- en energiebedrijven en belangenorganisaties deze randvoorwaarden zo snel mogelijk te verbeteren. Samen met hen werken wij aan een systeem waarbinnen de warmtetransitie effectief kan plaatsvinden en versnellen.  

Hiertoe onderzoeken we welke instrumenten ingezet kunnen worden (denk aan subsidiëren, normeren of stimuleren) en wat hiervan de effecten zijn. Ook kijken we waar knelpunten liggen, welke oplossingen mogelijk zijn en adresseren dit in het maatschappelijk debat. Verder onderzoeken en adviseren we over de invulling van nieuwe wet- en regelgeving zoals de Wgiw en de Wcw. 

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Met welke oplossingen kunnen we u helpen?

Passende instrumenten voor versnelling warmtetransitie

Wat is het effect van bijvoorbeeld nieuwe normering of subsidies op de klimaatdoelen, woningvoorraad, kosten-baten of sociaal-maatschappelijke effecten? We rekenen effecten door en geven strategisch advies om tot doelmatige en doeltreffende instrumenten te komen.

Adresseren knelpunten in de warmtetransitie

Omdat bepaalde randvoorwaarden nog ontbreken, komen warmtenetten bijvoorbeeld moeizaam van de grond. Wij helpen partijen of brancheorganisaties te ontdekken wat ervoor nodig is om te versnellen en hierover een maatschappelijk debat te starten.

Advies bij wet- en regelgeving

Hoe kunnen wetten als de Wcw en de Wgiw goed uitgewerkt worden en recht doen aan de complexiteit van de opgave? We duiden effecten, deelbelangen en adviseren over een goede invulling van wet- en regelgeving.