Warmtetransitie versnellen en realiseren | Berenschot

Werkveld

Warmtetransitie

Overheden en lokale partners staan voor de complexe opgave om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Wij ondersteunen bij de realisatie van collectieve warmte, nationale onderzoeken en het ontwikkelen van warmteprogramma’s.
Zonnepaneel op dak om warmtetransitie te realiseren

Verduurzaming van de gebouwde omgeving

Bij de warmtetransitie kunnen overheden en samenwerkende partijen kiezen uit verschillende bewezen (maar niet per se goedkopere) technieken, elk met voor- en nadelen. Nu bij (veel) gebouweigenaren de urgentie en bereidheid om over te stappen ontbreekt, zijn gemeenten (vanuit het Klimaatakkoord) de aangewezen partij om regie te voeren op de warmtetransitie. Dit betekent dat zij per wijk of buurt een voorkeursoplossing moeten aanwijzen. Een ware zoektocht, want hoe vul je als gemeente die regie in en hoe ga je om met de uitdagingen rondom de alternatieven? Hoe voorzie je in all-electric warmtepomp oplossingen nu de capaciteit op het elektriciteitsnet beperkt is? En hoe ga je bij collectieve warmtenetten om met de hoge investeringskosten en het organiseren van collectiviteit in de buurt? En hoe verdeel je de beperkte beschikbaarheid van duurzame gassen die in Nederland beschikbaar is? Tot slot zijn de randvoorwaarden vanuit het Rijk (wet- en regelgeving) nog niet op orde, waardoor gemeenten te weinig geschikte sturingsinstrumenten hebben. Momenteel wordt hieraan gewerkt met de Wet collectieve warmte (Wcw) en de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw), die beide naar verwachting in 2025 in werking zullen treden.  

Versnellen van de warmtetransitie

Dankzij onze jarenlange ervaring in de warmtetransitie begrijpen wij de uitdagingen en helpen wij overheden en hun partners de warmtetransitie te versnellen. Dit op basis van inhoudelijke kennis van de warmtetransitie vanuit verschillende invalshoeken (financieel, juridisch, ruimtelijk, sociaal) gecombineerd met stevige proceskennis waarmee we op zowel strategisch als tactisch niveau kunnen toewerken naar concrete producten en besluitvorming. Daarbij werken we altijd nauw samen met onze opdrachtgevers, zodat de oplossingen naadloos aansluiten bij de behoefte van hun organisatie.  

Inmiddels hebben wij meer dan tien G40-gemeenten en meerdere warmtebedrijven geholpen bij verschillende typen warmtevraagstukken. Daarnaast werken we mee aan de nationale randvoorwaarden die versnelling van de warmtetransitie mogelijk maken. Dit betreft onder meer specifieke ondersteuningsinstrumenten voor ministeries, onderzoeken naar effecten van beleidsinterventies en nieuwe wetgeving, en het agenderen van knelpunten voor warmtebedrijven en brancheorganisaties. Doordat wij het gehele warmtespeelveld, op verschillende schaalniveaus, door en door kennen, kunt u rekenen op kwaliteit, betrokkenheid en impactvolle resultaten. Samen met u bouwen we zo aan een duurzame gebouwde omgeving in Nederland.  

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Met welke oplossingen kunnen we u helpen?

Verder lezen

Gerelateerde inzichten