Warmtetransitie versnellen en realiseren | Berenschot

Werkveld

Warmtetransitie

Voor het versnellen en realiseren van de warmtetransitie, is effectieve samenwerking met alle relevante partijen essentieel. Wij helpen gemeenten en hun samenwerkingspartners bij het ontwikkelen van kleine businesscases tot volledige uitvoeringsprogramma’s.
Zonnepaneel op dak om warmtetransitie te realiseren

Het versnellen van de warmtetransitie

Nederland staat voor een zeer uitdagende opgave: zeven miljoen woningen en één miljoen gebouwen moeten vóór 2050 van het aardgas af. Voor wethouders en gemeentelijke organisaties is deze opgave nieuw en complex. Het betreft een ingewikkeld samenwerkingsvraagstuk, waarbij partijen – zoals woningcorporaties en warmtebedrijven – met verschillende rollen en belangen samen de oplossing kunnen vormen. Met de standaard manier van werken en de gebruikelijke snelheid zijn de ambities voor 2050 echter niet haalbaar.

Dus is een versnelling nodig. Daarbij is het zaak dat betrokken organisaties inhoudelijke expertise en kunde opbouwen rond techniek, financiën, governance, ruimtelijke ontwikkeling en juridische zaken, maar ook worden opgeleid om klaar te zijn voor de toekomst. Daarnaast moet de samenwerking tussen relevante partijen gestimuleerd en gefaciliteerd worden, waarbij bewoners een belangrijke stem krijgen.

Van intentie tot handtekening

Wij beschikken over ruime ervaring in warmtetransitietrajecten en hebben veel aansprekende resultaten geboekt bij bestuurlijke vraagstukken rond samenwerking en governance tot financiële en juridische vraagstukken. Op basis hiervan bieden wij een groot aantal concrete diensten, zoals het ontwikkelen van uitvoeringsprogramma's warmtetransitie, het maken van transparante & gebruiksvriendelijke businesscases en dealmaking: van intentie tot handtekening. In de praktijk blijkt dat de context waarin gemeenten en hun partners opereren overal in Nederland anders is. Standaardproducten bieden vaak geen passend antwoord. Wij gaan graag met u in gesprek over wat er momenteel bij u speelt, om samen te komen tot een oplossing op maat.

Wat we bieden

Met welke oplossingen kunnen we u helpen?