Realisatie van collectieve warmte | Berenschot

Dienst

Realisatie van collectieve warmte

Wij helpen klanten bij het succesvol realiseren van collectieve warmte.
Afbeelding - Realisatie van collectieve warmte

Collectieve warmteprojecten

Veel gemeenten worstelen met het voor elkaar krijgen van collectieve warmteprojecten. Met name de Wet collectieve warmte (Wcw), die naar verwachting in 2025 in werking treedt, zal aanzienlijke gevolgen hebben voor hoe zij met de ontwikkeling van collectieve warmte om moeten gaan. Duidelijk is dat dit veel (extra) capaciteit van gemeenten zal vragen. Bovendien krijgt het college van B en W er dan taken bij, waaronder het opstellen van een kavelstrategie, het organiseren van een publiek warmtebedrijf per kavel en het opdrachtgeverschap richting het warmtebedrijf voor het maken van een kavelplan en een aantrekkelijk warmtenetaanbod.  

Wij begrijpen de uitdagingen bij het realiseren van collectieve warmte en ondersteunen gemeenten en lokale partners bij de ontwikkeling van collectieve warmteprojecten. Dit op basis van inhoudelijke kennis van de warmtetransitie vanuit verschillende invalshoeken (financieel, juridisch, ruimtelijk, sociaal) gecombineerd met stevige proceskennis waarmee we op zowel strategisch als tactisch niveau kunnen toewerken naar concrete producten en besluitvorming. Daarbij werken we altijd nauw samen met onze opdrachtgevers, zodat de oplossingen naadloos aansluiten bij de behoefte van hun organisatie.  

Inmiddels hebben wij meer dan tien G40-gemeenten en hun partners geholpen bij verschillende collectieve warmtevraagstukken, op thema’s als dealmaking, het ontwikkelen van businesscases en bij rolbepalingsvraagstukken. Dankzij onze ervaring kunt u rekenen op kwaliteit, betrokkenheid en impactvolle resultaten. Samen met u bouwen we zo aan een duurzame warmtevoorziening voor uw inwoners.

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we doen

Onze oplossingen

Kavelplan

Het aangewezen warmtebedrijf moet – in opdracht van het college van B en W in uw gemeente – een kavelplan maken. Dit plan bevat veel verschillende elementen. Denk aan een strategische tracéstudie, een strategisch participatieplan en een businesscase, voor zowel de aanleg van het warmtenet tot de woning, als voor de inpandige werkzaamheden. Op veel van deze aspecten kunnen wij ondersteuning bieden.