Warmtenetstrategie gemeente Arnhem | Berenschot cases

Adaptieve warmtenetstrategie voor de gemeente Arnhem

Case
warmtenet Arnhem

Deel deze case

Datum

02 mei 2022

Opdrachtgever

Gemeente Arnhem

In opdracht van de gemeente Arnhem hebben we samen met Innoforte vorig jaar een warmtenetstrategie ontwikkeld, als input voor de TransitieVisie Warmte (TVW) die de gemeenteraad inmiddels heeft aangenomen.

De warmtenetstrategie geeft richting aan de vraag waar, wanneer en op welke manier een warmtenet wenselijk is ten opzichte van andere duurzame warmteoplossingen.

Bepalende onzekerheden

Om de potentie van warmtenetten te bepalen, hebben we scenario’s vormgegeven langs de twee belangrijkste en meest bepalende onzekerheden voor warmtenetten: beschikbaarheid van warmte en kosten. Afhankelijk hiervan zouden in het eindbeeld 31 tot in het meest gunstige warmtescenario 70 buurten aangesloten zijn op een warmtenet.

Verschuiving = andere keuzes

De beschikbaarheid van warmte is onzeker, vooral bij geothermie, en hetzelfde geldt voor de haalbaarheid van grootschalige aquathermie, de toekomstige beschikbaarheid van restwarmte en voor zonnewarmte. Uiteindelijk is een collectieve buitenluchtwarmtepomp in combinatie met warmte-infrastructuur vrijwel altijd mogelijk, maar vanuit systeemkostenperspectief wellicht niet de beste oplossing. Ook de kosten van alternatieven zoals all-electric dan wel hybride warmtepompen met hernieuwbaar gas zijn richting de toekomst onzeker. De innovatiedruk is hoog en vaak liggen de kosten voor de beste systeemoplossing dicht bij elkaar. Een verschuiving in de huidige uitgangspunten kan leiden tot andere keuzes voor buurten.

Meer zicht

Om recht te doen aan deze onzekerheden, hebben we voor de gemeente Arnhem een warmtenetstrategie ontwikkeld, waarbij verschillende scenario’s hebben geresulteerd in een adaptieve strategie. Afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen kan de gemeente in de tijd zo andere afslagen nemen. Daarbij hebben we gekeken naar verschillende marktordeningsopties en ingroeivarianten. Dit heeft geleid tot een bronnenstrategie en advies voor gemeentelijk handelen naar de toekomst toe. Voor de gemeente is het van belang om actie te ondernemen op onzekerheden rond bronnen, vraagontwikkeling, businesscases, governance, verduurzaming van het huidige net en regionale verdeling, om zo meer zicht te krijgen op de juiste keuzes in relatie tot het eindbeeld.

Blijf op de hoogte van onze laatste klantcases

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Meer weten?