Defensiesamenwerking | Berenschot

Dienst

Defensiesamenwerking

Wij helpen u beter samen te werken tussen defensies binnen de Europese Unie.
Afbeelding - Defensiesamenwerking

Succesvol samenwerken

Ondanks het feit dat de Europese Unie steeds meer haar verantwoordelijkheid neemt met defensie- en veiligheidsbeleid en sterk inzet op samenwerking, is er meer internationale defensiesamenwerking nodig. Maar hoe zorgt u voor een sterke samenwerking tussen defensies? En maakt u daarbij optimaal gebruik van de kansen binnen de EU?

Wij helpen u de defensiesamenwerking tot een succes te maken.

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze dienstverlening

Advies Europees Defensiefonds

Het Europees Defensiefonds is in 2017 opgericht om lidstaten te helpen hun defensie-uitgaven doelmatiger te besteden, de veiligheid van Europese burgers te vergroten en om te investeren in onderzoek en ontwikkeling van defensiemateriaal. Wij adviseren u over de kansen die dit fonds uw organisatie biedt en ondersteunen u bij het aanvragen van subsidies.

Multi-stakeholderbenadering

Om een effectieve en strategische defensiesamenwerking op te zetten, is het van belang om de capaciteiten van partners in kaart te brengen. Door middel van een multi-stakeholderbenadering bieden wij u een praktisch kader voor samenwerking van bedrijven, organisaties en instellingen.

Defensie Impactscan

De Defensie Impactscan helpt u de zwaktes, bedreigingen, sterktes en kansen voor uw organisatie in kaart te brengen, om vervolgens samen met andere stakeholders een Europese defensiesamenwerking op te zetten. Op basis van de uitkomsten van de scan bieden we u een advies op maat en ondersteunen we u bij het organiseren van de interne en externe processen om een praktische en effectieve samenwerking en/of strategie te realiseren.