EU-Impactscan | Berenschot

Dienst

EU-Impactscan

Inzicht in de mate waarin uw organisatie zicht heeft op wat Europa betekent en hierop acteert.
Afbeelding - EU-Impactscan

Beter aansluiten bij Europa

De Europese Unie is van grote invloed op de maatschappelijke opgaven waar decentrale overheden voor staan. Zo’n 70% van het Europees beleid en regelgeving raakt het decentraal bestuur. Europa biedt daarnaast financierings- en subsidiekansen voor lokale overheden om hun ambities te verwezenlijken. Toch gaan lang niet alle decentrale overheden hier bewust mee om.

De EU Impactscan geeft u inzicht in de mate waarin uw organisatie zicht heeft op wat Europa betekent en hierop acteert. Ook biedt de scan een aantal handvatten om (beter) aan te sluiten bij Europa, om zo de eigen Europese ambities te kunnen verwezenlijken.

De EU Impactscan is ontwikkeld door Berenschot, ERAC (European and Regional Affairs Consultants), de Haagse Hogeschool (Mendeltje van Keulen – lectoraat Changing Role of Europe) en de Rijksuniversiteit Groningen Campus Fryslân (Caspar van den Berg – leerstoel Global and Local Governance). Dit met het oog op de groeiende invloed van Europa op gemeenten.

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

EU-Impactscan in drie varianten

Basis

Het basisonderzoek bestaat uit een online vragenlijst en een interview. Door middel van een beknopte rapportage krijgt u inzicht in de aansluiting van uw gemeente op Europa. In de rapportage maken we een vertaalslag van uw Europese ambities naar een handelingsperspectief met mogelijke acties en aanbevelingen.

Kosten: € 2.500 (ex. btw).

Verdieping

De verdiepte variant is een vervolgtraject op het basisonderzoek en omvat de volgende aanvullende onderdelen:

  • Diepte-interview rond de geïdentificeerde verschillen tussen ambitie en huidige situatie.
  • Uitwerking van verbeterpunten in een concreet plan van aanpak met aanbevelingen.
  • Interactieve werksessie waarin we het plan van aanpak presenteren en bespreken met de (ambtelijke/politieke) leiding.

Kosten: € 6.000 (ex. btw).

Basisonderzoek en verdieping

Heeft u interesse in zowel het basisonderzoek als de verdieping? Profiteer dan van een combinatievoordeel: het combinatiepakket kost € 7.500 (ex. btw).

Maatwerk

Vraagt uw vraagstuk om onderzoek op maat of een specifiek advies? Ook dan helpen we u graag.

In de praktijk

Gerelateerde cases