HDSR eigentijdse visie op communicatie | Berenschot cases

HDSR: eigentijdse visie op communicatie en educatie

Case
HDSR: eigentijdse visie op communicatie en educatie

Deel deze case

Datum

28 december 2023

Opdrachtgever

Hoogheemraadchap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)

Hoosbuien, hitte en droogte komen in Nederland steeds vaker voor. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) past zijn beheergebied aan om dit extreme weer op te vangen. Met het oog op de komende strategische periode wilde het team communicatie en educatie van het hoogheemraadschap de eigen bijdrage aan actuele maatschappelijke opgaven opnieuw scherpstellen. Berenschot is gevraagd om te helpen bij de ontwikkeling van een gedeelde visie op communicatie en educatie.

Bij visieontwikkeling gaat het erom dat teamleden met elkaar doorleven waar zij van zijn, waar zij voor staan en waar zij voor gaan. Onze aanpak bestond daarom uit een reeks teamsessies en gesprekken met de teamleider en medewerkers. In gesprek met elkaar ontwikkelden we de visie.

Rol en toegevoegde waarde

Het Berenschot-model voor visievorming diende in de gesprekken als houvast. Dit model omvat de volgende vijf bouwstenen:

  1. Opgaven: waar kunnen we als team van betekenis zijn?
  2. Rolopvatting: welke rol en bijdrage hebben we?
  3. Ambities: wat willen we als team bereiken voor de organisatie?
  4. Speerpunten: wat gaan we concreet doen?
  5. Randvoorwaarden: wat is nodig om succes te waarborgen?

Om deze bouwstenen inhoudelijk goed in te vullen, gingen we met elkaar in gesprek over vraagstukken als: ‘Wat is onze waarde in het licht van de opgaven?’, ‘hoe werken we samen?’, ‘hoe werken we met hetzelfde doel voor ogen?’ en ‘hoe leren we over ons eigen straatje heen te kijken en meer als één geheel te adviseren?’. Berenschot begeleidde deze teamsessies, die resulteerden in een actuele visie op communicatie en educatie, met daarin de rol en toegevoegde waarde van communicatie voor het hoogheemraadschap.

Met het aantreden van nieuwe hoogheemraden zijn de portefeuilles verdeeld. Door het visietraject zijn wij gesterkt in de basis die we hebben gelegd en kunnen we vanuit de inhoud het juiste strategische advies geven

- Marjolein van Veenendaal, Teamleider Communicatie en Educatie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Roadmap in lijn met visie

Verder besteedden we aandacht aan teamontwikkeling. Met behulp van de afdelingsscan van Berenschot voor afdelingen communicatie maakten we een ‘foto’ van het team om gedeelde waarden, krachten en ruimte voor verbetering te inventariseren. In de sessies bespraken we die uitkomsten met het team, stelden we prikkelende vragen om behoeften vast te stellen en begeleidden we het keuzeproces.

Zo bleek er behoefte om een omgevingsanalist aan het team toe te voegen en om de dienstverlening meer te richten op de bestuurlijke portefeuilles. Alle inzichten hebben we getoetst aan de keuzes in de ontwikkelde visie en vertaald naar een roadmap voor het aankomende jaar. Die roadmap bevat de belangrijkste acties waarmee het team de gewenste ontwikkeling stapsgewijs kan realiseren.

Zelf verder bouwen

Op basis van deze resultaten is het team zelf verder gaan bouwen. Zo is er aandacht besteed aan de bestuurlijke portefeuilleverdeling, met voor elke portefeuille een strategisch adviseur, een coachend adviseur en een ondersteunende medewerker. Ook is het team versterkt met een omgevingsanalist, die de ‘buitenwereld naar binnen haalt’. Het gezamenlijk visieproces legt een sterke basis voor de toekomst.

Blijf op de hoogte van onze laatste klantcases

Meld u aan voor onze nieuwsbrief