Professionalisering communicatieafdeling | Berenschot

Dienst

Organiseren en professionaliseren van de communicatiefunctie

Communicatieafdelingen staan telkens voor de uitdaging om te professionaliseren en innoveren. Wij helpen uw communicatieafdeling effectief en efficiënt in te richten en te positioneren binnen uw organisatie.
Communicatieafdeling overlegt in modern kantoor over professionalisering

Professionaliseren communciatieafdeling

Van afdelingen communicatie (en marketing) van overheden en publieke organisaties wordt verwacht dat zij op effectieve en efficiënte wijze een waardevolle bijdrage leveren aan de organisatiewaarden en -doelen. Het functioneren van de afdeling communicatie is intern niet altijd afgestemd op de organisatie als geheel. Overheden en publieke organisaties worstelen met de vraag hoe te komen tot effectieve en efficiënte inrichting en hoe optimaal samen te werken, zowel intern als met externe opdrachtgevers. Dit speelt ook met betrekking tot de optimale organisatie van de communicatie, zowel op functie- als afdelingsniveau.

 

Wij helpen overheden en publieke organisaties bij het ontwerpen, ontwikkelen en inrichten van een professionele en moderne afdeling communicatie (en marketing). En zo optimaal samen te werken en maximale toegevoegde waarde te realiseren. 

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze dienstverlening

  • Expeditie DCO
  • Benchmark
  • Herinrichtingstrajecten en/of plan
  • Afdelingsscan/quick scan
  • Ontwikkelen organisatiemodel