Professionalisering communicatieafdeling | Berenschot

Dienst

Professionalisering en organisatie van de communicatie

Communicatieafdelingen staan telkens voor de uitdaging om te professionaliseren en innoveren. Wij helpen uw communicatieafdeling in te richten, te professionaliseren en te positioneren binnen uw organisatie.
Communicatieafdeling overlegt in modern kantoor over professionalisering

Professionele communciatieafdeling

Ontwikkelingen in het vak, bij organisaties en in de samenleving maken professionalisering een doorlopende uitdaging. De uitdaging is om in te spelen op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Denk aan de toegenomen digitalisering en de verandering van zenden naar dialoog. Dit vergt flexibele communicatievormen om snel te reageren op veranderende omstandigheden. Daarnaast krijgen communicatieafdelingen steeds meer een coachende en faciliterende rol om collega’s te helpen hun communicatie te verbeteren. Beide ontwikkelingen hebben verstrekkende gevolgen voor de communicatiefunctie binnen uw organisatie en uw werkwijze als communicatieprofessional. 

Wij zorgen voor professionaliseringsprogramma's op maat die passen bij de ontwikkelingsfase én wensen van onze klanten. Ook helpen wij u uw communicatieafdeling in te richten, te professionaliseren en te positioneren binnen uw organisatie. Onze adviseurs kennen de huidige maatschappelijke en technologische ontwikkelen en weten hoe uw communicatiefunctie hier het beste op kan acteren. 

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze dienstverlening

  • We vergroten de toegevoegde waarde van de communicatieafdeling en ontwerpen, (re)organiseren en moderniseren communicatieafdelingen met impact
  • Wij helpen bij de inrichting van de communicatiefunctie en zorgen dat deze in lijn is met de organisatieambities
  • Onze adviseurs adviseren en coachen managers, managementteams en communicatieadviseurs op het gebied van strategische communicatie
  • We professionaliseren en inspireren afdelingen door de vakkennis en adviesvaardigheden naar een hoger niveau te tillen
  • We leveren tijdelijke communicatiecapaciteit op het hoogste niveau (in uitvoering of management)
  • We analyse het functioneren van communicatiefuncties door middel van een quickscan, een uitgebreide doorlichting of een benchmark waarin we uw afdeling met die van gelijksoortige organisatie vergelijken.