Toekomstscenario’s ‘ECN Duurzaam’


In 2012 is de Stichting ECN in financiële moeilijkheden geraakt. Toen duidelijk werd dat deze moeilijkheden structureel waren en niet zomaar zouden verdwijnen, heeft het Ministerie van Economische Zaken (EZ) samen met ECN het initiatief genomen om onderzoek te doen. Berenschot is gevraagd om een aantal toekomstscenario’s voor de verdere ontwikkeling van Stichting ECN te vervaardigen, met name gericht op de onderzoeksactiviteiten rondom duurzame energie.

Aanpak

In overleg met Stichting ECN is het onderzoek opgedeeld in drie fasen. Allereerst is een inventariserende momentopname gemaakt van de status quo van ECN. Vervolgens is aan de hand van onder andere een documentstudie en gesprekken met stakeholders allerlei markt- en stakeholderperspectieven op ECN vergaard. Ook zijn hiervoor vijf workshops georganiseerd met ruim 60 externe stakeholders en marktpartijen. Tot slot zijn deze externe en interne perspectieven beschouwd en de scenario’s vervaardigd.

Resultaten

Aan de hand van het onderzoek zijn drie reële scenario’s voor de toekomst van de duurzame energie onderzoeksactiviteiten van Stichting ECN gedefinieerd:

  1. Nederland wenst een nationaal duurzame energie kennis- en adviescentrum dat zorgt voor toepassing van elders ontwikkelde technologie in Nederland.
  2. Nederland wenst een Duurzaam Energie Instituut Nederland, bestaande uit een groot onderzoekslab en ontwikkel- en onderzoekscentrum met een breed pakket aan publieke taken.
  3. Nederland wenst géén kennis-, advies- of onderzoekcentrum. In dit geval laat Nederland het onderzoek naar en de ontwikkeling van duurzame energietechnologie over aan instituten uit andere landen en de adoptie en implementatie ervan aan (commerciële) marktpartijen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze opdracht? Download dan de samenvatting (pdf, 582 kB) of neem contact op met één van onze adviseurs.