Voortgang C02-reductie-doel gemeenten | Berenschot nieuws

Vier op de tien gemeenten op weg om CO2-reductie-doel 2030 te halen

Nieuws
maatregelen c02 reductie gemeenten

Deel dit nieuwsartikel

Datum

31 oktober 2023

Leestijd

2 minuten

Om klimaatverandering tegen te gaan, is afgesproken dat Nederland in 2030 ten minste 55% minder broeikasgassen uitstoot dan in 1990. Vier op de tien gemeenten zijn op weg de voor hun gemeente bepaalde reductiedoelstelling te halen. Dat blijkt uit een analyse door Berenschot dat de ontwikkeling van broeikasgasuitstoot voor gemeenten, provincies en RES-regio’s in kaart heeft gebracht. De Regionale CO2 Routekaart van Berenschot voorziet gemeenten van inzicht om hun voortgang te monitoren en indien nodig bij te sturen.

Verder komt uit de analyse naar voren dat 103 gemeenten het landelijke doel van ten minste netto 55% reductie in 2030 halen, voor een groot deel dankzij realisatie van de plannen voor zon- en windenergie en/of afname van uitstoot dan wel krimp van de industrie. En in 11% van de gemeenten is de huidige uitstoot (2021) ten opzichte van 1990 juist toegenomen. Dit aantal neemt in 2030 af van 38 naar 3 gemeenten.

Referentiepunt ontbreekt

Van gemeenten en provincies wordt verwacht dat zij regie pakken en eigen doelen of ambities formuleren. “In veel gevallen beschikken zij echter niet over heldere stuurinformatie om hun klimaatbeleid effectief vorm te geven en de voortgang te monitoren”, aldus Joachim Schellekens, adviseur energietransitie bij Berenschot en een van de opstellers van de analyse. “Doordat openbare bronnen onvoldoende informatie bevatten over de regionale uitstoot in het verleden (1990), ontbreekt een belangrijk referentiepunt.”

Voortgang zichtbaar

Een ander punt is dat alleen landelijk een voorspelling van de toekomstige uitstoot (2030) wordt gemaakt, waarin de effecten van lokale keuzes en beleid niet zichtbaar zijn. “Om te komen tot haalbare ambities en te kunnen bijsturen, hebben gemeenten, provincies en RES-regio’s inzicht nodig in de behaalde en verwachte reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Dit is wat wij met onze Regionale CO2 Routekaart voor elke gemeente in kaart brengen”, verklaart Schellekens. “Zo zien gemeenten exact of ze op koers liggen voor 2030.” Realisatie van de verwachte reductie in 2030 gaat trouwens niet vanzelf, dit vraagt continue inspanning van de overheden, bedrijven en inwoners en dat uitvoering wordt gegeven aan beleidsambities.

Aanvullend beleid nodig

De conclusie is dan ook dat in veel gemeenten op basis van de huidige plannen de uitstoot nog onvoldoende teruggebracht wordt om de klimaatdoelen te behalen. Dus zijn zowel nationaal als lokaal aanvullend beleid en maatregelen nodig om als Nederland onze bijdrage te leveren aan de (mondiale) klimaatopgave”, stelt Schellekens. Berenschot onderschrijft het belang van het halen van de klimaatopgave en deelt daarom in de komende weken de resultaten voor elke gemeente (samenvatting resultaten van elke gemeente, per provincie). “De inzichten uit de gemeentelijke analyse kunnen gebruikt worden om de voortgang van de energietransitie te monitoren en waar nodig bij te sturen.” In aanvulling kan Berenschot gemeenten helpen met verdiepende analyses, ondersteuning bij uitvoering of in gesprek resultaten toelichten.

Resultaten voor elke gemeente per provincie

Hieronder vindt u de beschikbare resultaten per provincie:

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief