Klimaattalent Utrechtse circulaire gebiedsontwikkeling | Berenschot cases

Klimaattalent brengt Utrechtse circulaire gebiedsontwikkeling stap verder

Case
Klimaattalent brengt Utrechtse circulaire gebiedsontwikkeling stap verder

Deel deze case

Datum

21 augustus 2023

Opdrachtgever

Provincie Utrecht

Het netwerkteam Omgevingsgericht Werken van de provincie Utrecht werkt aan de ontwikkeling van gebieden zoals Rijnenburg, de A12-zone en de Vinkeveense plassen. Maar het netwerk fungeert ook als aanjager van circulaire gebiedsontwikkeling, dat op dit moment nog in de kinderschoenen staat binnen de organisatie. Om daar verandering in te brengen, schakelde de provincie Utrecht klimaattalent Laura Fransen in.

Praktische handvatten

De provincie beschikte al over een handreiking voor circulaire gebiedsontwikkeling, geschreven door een oud-beleidsmedewerker en ruimtelijk ontwerper. Nu was de vraag hoe deze beleidskeuzes te vertalen naar het concrete werk in projecten en gebieden van de provincie. Na een verkennend onderzoek constateerde klimaattalent Laura dat er onvoldoende data beschikbaar waren om goede keuzes te maken. Vervolgens nam ze de hele beleidscyclus – van beleidsvorming naar beleidsdoorwerking, -uitvoering, monitoring en evaluatie – onder de loep om te achterhalen wat in de beleidscyclus van belang is voor circulaire gebiedsontwikkeling. Op basis hiervan formuleerde Laura een aantal aanbevelingen.

Ik denk dat 90% van Laura’s aanbevelingen uitgevoerd gaat worden

- Marielle Hoefsloot, coördinator van netwerk Omgevingsgericht werken bij de Provincie Utrecht.

Die aanbevelingen betreffen praktische handvatten die het team kan oppakken en voor een deel al oppakt. Zo wordt bijvoorbeeld al gewerkt aan de aanbeveling om één grondstofstroom te ontwikkelen voor de provincie Utrecht. Daarnaast heeft Laura’s werk bij verschillende (huiverige) stakeholders gezorgd voor een vergroot bewustzijn en meer dialoog over circulaire gebiedsontwikkeling. Marielle Hoefsloot, coördinator van het netwerk Omgevingsgericht werken bij de provincie Utrecht, hoopt dat haar team in de toekomst de aanbevelingen van Laura kan uitvoeren.

Van cocon naar vlinder

Het netwerk Omgevingsgericht werken bestaat uit tien mensen en is onderdeel van het team Strategische ruimtelijke ontwikkeling. Het is een jong en divers team, met onder meer sociaal geografen, gebiedsmanager en planologen. Hoewel iedereen in het team in duo’s werkt, landde Laura in haar solistische rol erg goed in het team. “Eén van de kerncompetenties van iedereen in het netwerk is verbinding maken. Mensen zijn nieuwsgierig naar Laura en haar expertise. Omgekeerd is Laura ook erg geïnteresseerd en open”, zegt Marielle. “Ze is hier letterlijk als een soort vlinderpop binnengekomen, die heel snel een gaatje in de cocon vond en hier haar vleugels uitgeslagen heeft. Vervolgens heeft ze als vlinder heel effectief rondgevlogen en een advies opgesteld, getoetst bij de mensen die ermee moeten werken.”

De zichtbaarheid en voelbaarheid van Laura’s ontwikkeling zorgde voor een frisse wind in het team. Daarnaast was Laura, ondanks de korte periode, écht een deel van het team geworden. Marielle: “Toen ze wegging, ging er echt een teamlid weg. Met een lach en een traan.”

Tips voor andere organisaties

Op basis van haar ervaringen heeft Marielle voor andere organisaties nog een aantal tips: “Een klimaattalent is zonder meer aan te raden als je in jouw team ruimte hebt voor een junior met (groei)potentie, die goed wordt ondersteund vanuit Berenschot.” Verder is het in haar ogen goed om stil te staan bij de mogelijkheid van een buddy of mentor, en bij het vraagstuk waarvoor je een klimaattalent inzet. “Hoe concreter het vraagstuk, hoe makkelijk een klimaattalent zijn of haar weg vindt in de organisatie.”

Blijf op de hoogte van onze laatste klantcases

Meld u aan voor onze nieuwsbrief