Excellente Productieontwikkeling. Zijn we al zover?


Enquêteresultaten 1997-1998

Auteur(s) R. Hanssen (red.), L.C. Keulemans en A.J.C.M. Vlaminckx
Uitgave Utrecht: Berenschot, 1998
Uitgavedatum 1 augustus 1998
Aantal pagina's 112
Bestelling Deze publicatie is niet meer leverbaar door Berenschot.

Beschrijving

Berenschot is al jaren actief op de gebieden van Engineering, Manufacturing Engineering en Technologieontwikkeling. Om meer inzicht te krijgen in hoe verschillende bedrijven hun productontwikkeling organiseren en verbeteren, is samen met de Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Twente een enquête verspreid.

Dit boekje geeft inzicht in de stand van zaken van:

  • Hoe men productontwikkeling organiseert in Nederland
  • Hoe men dit aan het verbeteren is
  • Welke ondersteuning men daarbij krijgt
  • En de verschillende daarin per branche, bedrijfsgrootte en ontwikkelinspanning.

Excellente productieontwikkeling