HRM in projecten


Over vakidioten, jaknikkers en rebellen

Auteur(s) Daan Boddeke, Erika Drentje, Sander Roesink en Louis van Woerden
Uitgave Assen/Utrecht: Van Gorcum/Berenschot Fundatie, 2002
Uitgavedatum 1 januari 2002
ISBN 9789023238782
Aantal pagina's 142
Bestelling Deze publicatie is niet meer leverbaar door Berenschot.

Beschrijving

De menselijke factor bepaalt voor een belangrijk deel of een project slaagt of niet. Toch speelt personeelsmanagement geen rol van betekenis in het denken over projectmanagement. Ook in de literatuur over projectmanagement komt dit onderwerp nauwelijks ter sprake. 'HRM in projecten' voorziet in deze leemte door de belangrijkste HRM-factoren te beschrijven die een rol spelen bij het succesvol managen van projecten. Dit gebeurt op basis van de eigen adviespraktijk van de auteurs, maar ook aan de hand van gesprekken met verschillende projectleiders en HR-managers van onder meer de organisatie van het koninklijk huwelijk op 2 februari 2002, de berging van de Koersk en de aanleg van de HSL-Zuid.

Naast een aantal algemene inzichten over het werken in projecten en over HRM komen de belangrijkste aspecten van HRM in projecten aan bod en worden vragen beantwoord als: Hoe kan een projectleider een goed projectteam samenstellen? Hoe kan hij projectmedewerkers binden aan het project en hen motiveren? Hoe kunnen projectmedewerkers zich richten op het gemeenschappelijke projectresultaat en tegelijkertijd werken aan hun persoonlijke ontwikkeling? Het boek eindigt met achttien praktische tips voor alle projectleiders die bij hun werk de menselijke factor optimaal willen benutten.