Over leven van concerns


Auteur(s): C. Rippen, M.G. Huiskamp
Uitgave: Assen: Van Gorcum, 2002
Uitgavedatum: 1 januari 2002
ISBN: 90-232-3848-6
Pagina's: 107
Bestelling: Deze publicatie is niet meer leverbaar

Beschrijving

Het financiële nieuws wordt gedomineerd door berichten over concerns die nieuwe acquisities aankondigen, dan wel overwegen bedrijfsonderdelen af te stoten of ingrijpend te reorganiseren. Deze bewegingen stonden tot het jaar 2000 in het teken van expansie. Na de recente economische teruggang zijn daar de herschikkingen bijgekomen die het gevolg zijn van teleurstellende resultaten.

Er is een structurele beweging zichtbaar geworden door goede èn slechte tijden: concerns zijn beweeglijker, minder stabiel. De continuïteit van een concern als organisatie is niet meer vanzelfsprekend, zelfs niet in gunstige economische omstandigheden. Bovendien wordt de instabiliteit duidelijk zichtbaar wanneer de economische omstandigheden minder gunstig zijn.

Berenschot heeft onderzoek verricht naar de achtergronden van de toegenomen beweeglijkheid van concerns en de consequenties daarvan. Door literatuurstudie, een twintigtal interviews met bestuurders van toonaangevende concerns en het bundelen van de Berenschot ervaring, is inzicht ontstaan in de krachten die de continuïteit van het concern als organisatie bepalen.