De kunst van het volgen


Over het ontvangen van leiding

Auteur(s): Bart Drenth, Ber Damen en Aart Goedhart
Uitgave: Assen: Van Gorcum, 2005
Uitgavedatum: 8 oktober 2005
ISBN: 90-232-4060-X
Pagina's: 158
Bestelling: Dit boek is niet meer leverbaar

Beschrijving

In De kunst van het volgen staat goed volgerschap centraal. Volgens de auteurs komen veel problemen in organisaties voort uit het gebrekkig ontvangen van leiding. Wellicht is goed volgerschap zelfs nog belangrijker voor het slagen van organisaties dan goed leiderschap. Aan de hand van vele praktijkvoorbeelden onderscheiden Bart Drenth, voormalig Berenschotter Ber Damen en Aart Goedhart verschillende typen volgers. Op basis hiervan komen zij tot een pleidooi voor 'licht leiderschap' en 'zwaar volgerschap'.

Dankzij de herkenbare praktijkvoorbeelden, de levendige beschrijvingen en de prikkelende stellingnames is 'De kunst van het volgen' van belang voor zowel ontvangers als gevers van leiding. Meer aandacht voor goed volgerschap zal zich niet alleen vertalen in betere prestaties voor de organisatie als geheel, maar ook in bevredigender werk voor alle betrokkenen.


De kunst van het volgen

Berenschot Fundatie

Deze publicatie is het resultaat van een project van de Berenschot Fundatie. Deze stichting stimuleert onderzoek naar maatschappelijk relevante, economische of vakinhoudelijke onderwerpen en publicaties hierover.