Het eigene van de overheid


Input voor het debat over de rol van de overheid

Auteur(s): M.J.W. van Twist, C.F. van den Berg, e.a.
Uitgave: Den Haag : CAOP, 2011
Uitgavedatum: 17 februari 2011
Bestelling: Download 'Het eigene van de overheid' van de website van CAOP.

Beschrijving

Het eigene van de overheid is een bundel met elf bijdragen die de voorbereiding vormen voor een aantal debatten die het CAOP in het voorjaar van 2011 organiseert. Twee bijdragen zijn afkomstig van Berenschot-medewerkers prof. dr. M.J.W. van Twist en dr. C.F. van den Berg.

In "Marktwerking en de rol van de overheid" geeft Van Twist een beeld van de rolvervulling van de overheid, die in de voorbije periode onder invloed van het beleid om marktwerking te introduceren, op een aantal punten een belangrijke overgang heeft gekend. Zo was er sprake van de overgang van een ondernemende overheid naar een ordenende overheid. Ook waarneembaar was de overgang van een overheid die taken wil overlaten aan de markt naar een overheid die de markt juist wil ordenen en reguleren. Volgens van Twist vallen er naar de toekomst toe nog belangrijke overgangen waar te nemen in de positie van de overheid in relatie tot de burger en ten opzichte van de markt.

In "Het eigene van de overheid en haar personeel in een systeem van multi-level governance" schetsten Van den Berg en dr. F.M. van der Meer het Nederlands openbaar bestuur dat niet alleen staat in de zoektocht naar een passende nieuwe opvatting en inrichting van de overheid. Zij nemen de lezer mee op "golven" van hervormingen in de publieke sector, die van alle tijden zijn en ook in elk land zijn terug te vinden. Ook crossnationaal zijn er per periode duidelijke en gemeenschappelijke trends waarneembaar. De schrijvers staan stil bij de vraag wat de gevolgen van alle ontwikkelingen voor de formele positie van het overheidspersoneel zijn.