Fietsveiligheid


Best practices Nederlandse gemeenten in 2012

Auteur(s): Monique Geerdink, Eric Warners en Anna Lambrechtse
Uitgave: Utrecht: Berenschot, 2013
Uitgavedatum: 1 maart 2013
Pagina's: 70
Prijs in €: gratis
Bestelling: U kunt de publicatie gratis downloaden (pdf, 2.9 MB).

Beschrijving

Het aantal ernstig verkeersgewonden onder fietsers is sinds 2000 sterk gestegen. Om te voorkomen dat het aantal fietsgewonden blijft stijgen, is in het Bestuurlijk Koepeloverleg Infrastructuur en Milieu afgesproken dat alle gemeenten uiterlijk eind 2013 een Lokale aanpak veilig fietsen vaststellen.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de VNG willen, in samenwerking met het Fietsberaad, gemeenten hierbij ondersteunen door best practices te verzamelen en een modelaanpak Veilig Fietsen op te stellen.

34 best practices fietsveiligheid zijn nu verzameld in een bundel die is samengesteld door Berenschot, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, in samenwerking met Vereniging Nederlandse Gemeenten en CROW-Fietsberaad. De publicatie omvat daarnaast een breder overzicht van knelpunten en activiteiten bij gemeenten. Om ambtenaren en bestuurders direct te helpen worden ook handvatten aangereikt om de best practices in een effectieve aanpak fietsveiligheid om te zetten.


coverfietsveiligheid

Zie ook