Grip op regionale samenwerking: Handreiking voor gemeenteraadsleden en griffiers


Auteur(s): Roeland Stolk en Rob de Greef
Uitgave: Den Haag: SDU, 2015
ISBN:

978 90 12 39566 3

Prijs in €: Kosteloos
Bestelling:

Dit boek is verkrijgbaar via de website van de Vereniging van Griffiers

Beschrijving

Deze handreiking geeft, vanuit het perspectief van de raad, een overzicht van de spelregels rond intergemeentelijke samenwerking. Maar belangrijker is nog dat de handreiking vervolgens ook ingaat op hoe instrumenten strategisch kunnen worden ingezet. Het kennen van regels leidt er immers niet toe dat je het spel ook winnend kunt spelen.Deze publicatie is in opdracht van de Vereniging van Griffiers en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot stand gekomen.