Grip op regionale samenwerking


Handreiking voor gemeenteraadsleden en griffiers

Beschrijving

Deze handreiking geeft, vanuit het perspectief van de raad, een overzicht van de spelregels rond intergemeentelijke samenwerking. Maar belangrijker is nog dat de handreiking vervolgens ook ingaat op hoe instrumenten strategisch kunnen worden ingezet. Het kennen van regels leidt er immers niet toe dat je het spel ook winnend kunt spelen.Deze publicatie is in opdracht van de Vereniging van Griffiers en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot stand gekomen.


Link module