HR Trends Rapport over 2015 & 2016


Hoe zien HR-professionals de arbeidsmarkt, wat doen ze aan demotie en wat is hun inkomensverwachting?

Hans van der Spek, binnen Berenschot verantwoordelijk voor het Kenniscentrum HRM dat het trendonderzoek uitvoerde, overhandigde onder toeziend oog van Marco de Man van ADP (sponsor van het onderzoek) het eerste exemplaar aan Hans Delissen van beursorganisator/Performa.

Over het rapport:

Nieuw in het HR Trendonderzoek is het hoofdstuk over innovatieve organisatie-concepten. De steeds verdergaande digitalisering is een belangrijke gamechanger waarop businessmodellen worden aangepast. Het ontwikkelen of invoeren van innovatieve organisatieconcepten staat niet heel hoog op de prioriteitenlijst van HR, maar is wel kenmerkend voor organisaties die succesvol zijn. HR kan hier een belangrijke bijdrage leveren door het kiezen van een andere positie en een ander dienstverleningsmodel.

De HR-afdeling is overspoelt met nieuwe wet- en regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan de Wet werk en zekerheid en de Participatiewet. De nieuwe wetten sluiten volgens de ondervraagde HR-professionals onvoldoende aan op de praktijk. Door de Wet werk en zekerheid lijkt de flexibele schil alleen nog maar te groeien. Toch heeft 43% van de respondenten geen beleid ten aanzien van hun flexibele krachten. Het onderwerp demotie wint langzaam terrein.

Bij ruim de helft van de werkgevers (43%) staat het onderwerp op de HR-agenda. Het gaat langzaam beter met het economische klimaat in Nederland. Versoberde in 2014 nog 25% van de werkgevers hun arbeidsvoorwaarden, in 2015 is dit ‘nog maar’15%.

Werkgevers beknibbelen niet alleen op arbeidsvoorwaarden, maar ook op de opbouw van pensioenen. In ieder geval komt de verlaging van het (fiscale) opbouwpercentage voor pensioenen niet ten gunste van de werknemers. Bij 60% van de organisaties gaan werknemers er op achteruit. 20% van de respondenten heeft geen idee hoe dit vraagstuk is aangepakt.

Ondanks de hoge werkloosheid en het grote aanbod van personeel ervaren HR-professionals steeds vaker problemen met het vinden van geschikt personeel, met name technici, ICT-specialisten en sales. Oorzaak is de mismatch tussen vraag en aanbod, die zich niet beperkt tot het opleidingsniveau of specialisme, soms spelen ook regionale verschillen een rol. HR-professionals maken zich niet alleen zorgen over het werven van personeel (25%), maar ook over het behouden van geschikt personeel (21%). Hun zorgen lijken terecht, want meer dan een kwart van de werknemers is op zoek naar een andere baan.

Opvallend is elk jaar de grote discrepantie tussen de HR-beleidsthema’s en de taken waar HR zich werkelijk mee bezighoudt. Zo ook dit jaar.

De top 3 HR beleidsthema’s 2015 zijn:

1. Opzetten/ bijstellen van belonings- en functioneringsgesprek

2. Opzetten/ bijstellen van opleidingsbeleid

3. (Vernieuwde) aandacht voor aanpak van arbeidsverzuim en re-integratie

De top 3 werkzaamheden daarentegen zijn:

1. Arbeidsrechtelijke aangelegenheden 92%

2. Arbeidsverzuim en re-integratie 92%

3. Primaire & secundaire arbeidsvoorwaarden 91%


Zie ook