Klimaattalent ondersteunt bij realisatie windenergie | Berenschot cases

Klimaattalent ondersteunt bij realisatie van windenergie

Case
Klimaattalent ondersteunt bij realisatie van windenergie

Deel deze case

Datum

09 december 2022

Opdrachtgever

Provincie Zuid-Holland

Windenergie is een ingewikkeld onderwerp. Hierbij spelen veel verschillende belangen die niet makkelijk allemaal te verenigen zijn. Om samen verder te komen, is de provincie Zuid-Holland betrokken bij diverse overleggen en initiatieven rondom windenergie. Dat zorgt voor draagvlak bij de vaak moeilijke keuzes. Klimaattalent Cas Bulder speelt hierin namens de provincie een rol.

Capaciteit en expertise op gebied van energietransitie

Astrid Vlaminkx, coördinator Windenergie provincie Zuid-Holland: “Bij wind hebben we altijd veel werk. Door positieve ervaringen met trainees vanuit de provincie besloten we voor twee jaar iemand in te huren. Dat werd Cas. Hij past het beste bij waar we naar op zoek waren."

Cas pakt zelfstandig een aantal werkzaamheden op, als volwaardig onderdeel van het team. Astrid: "Hij voegt echt iets toe. Omdat hij goed op de hoogte is van de Regionale Energiestrategieën (RES), zetten we hem in op een concrete zoeklocatie windenergie die in de RES is voorgesteld. Cas vertegenwoordigt niet alleen de provincie in het externe team dat de haalbaarheid van de locatie onderzoekt, hij zet tevens het interne afstemmingsproces op poten en betrekt mensen vanuit verschillende vakafdelingen binnen de provincie bij het proces voor het leveren van input om alle afwegingen goed te kunnen maken.

Daarnaast neemt Cas als vertegenwoordiger van de provincie deel aan een landelijk overleg over circulaire windenergie en brengt hij in wat wij als provincie belangrijk vinden. Onderdeel daarvan is de opdracht te kijken wat de ruimtelijke impact is van circulaire windturbines. Over een paar jaar komen de eerste afgeschreven windturbines vanaf zee aan land. Hoe zou je dat in Zuid-Holland kunnen accommoderen? Hij begeleidt het onderzoek dat een extern bureau daar naar doet. Verder beantwoordt Cas burger- en Statenvragen over allerlei onderwerpen."

Politieke gevoeligheid

Windenergie is een politiek onderwerp en dat vraagt wat. Astrid: "Cas probeert een moeilijk onderwerp dat erg onder vuur ligt op dit moment, namelijk windenergie op land, een stap verder te brengen. Dat doen we als team, als provincie met onze collega’s, want dit geldt ook voor zon op dak en voor warmte. Het zijn best ingewikkelde keuzes die gemaakt moeten worden. Windenergie heeft veel impact op de leefomgeving van mensen. Het is dan ook belangrijk op een juiste manier de discussie met elkaar te (blijven) voeren. Daaraan levert hij een goede bijdrage. Dat maakt zijn werk maatschappelijk heel relevant."

Ik ervaar dat hij enorm gedreven is en een grote betrokkenheid heeft bij de thema’s die hier spelen.

Astrid Vlaminkx, coördinator Windenergie provincie Zuid-Holland

Gedrevenheid

Op de vraag wat Astrid het meest is opgevallen aan Cas, antwoordt ze: ‘Dat is zijn gedrevenheid. Natuurlijk, je gaat ervan uit dat een Klimaattalent intrinsiek gemotiveerd is. Maar toch, je ervaart dat hij enorm gedreven is en een grote betrokkenheid heeft bij de thema’s die hier spelen. Hij sluit daarmee naadloos aan bij al mijn collega’s in het energieteam hier bij de provincie. Wat mij verrast heeft, is hoe makkelijk hij het werk oppakt; de vragen die hij krijgt. Ik vind het leuk om dat mee te maken. Het inspireert mij ook weer. Daarom zou ik tegen hem willen zeggen dat hij vooral zo moet blijven doorgaan.’

Meer weten?

Blijf op de hoogte van onze laatste klantcases

Meld u aan voor onze nieuwsbrief