M&C Summa College strategisch versterkt | Berenschot cases

M&C-functie Summa College strategisch versterkt

Case
Studenten van het strategisch versterkte Summa College

Deel deze case

Datum

23 mei 2022

Opdrachtgever

Summa College

Het Summa College met 17.000 mbo-studenten in de Brainportregio in Eindhoven staat voor een enorme uitdaging.

Het college heeft zichzelf ten doel gesteld in 2025 het huidige onderwijssysteem zodanig te hebben veranderd dat niet meer het diploma vooropstaat, maar de wensen van de student. Dit vergt zowel een interne als een externe mindshift. Meer focus op lef en talent, maar ook werk- en studiegeluk moeten centraal staan. Daarnaast moeten bovendien (toekomstige) werkgevers worden verleid om hierin mee te gaan. Aangezien verandering bij jezelf begint, vertaalde het college het doel van 2025 in een ingrijpende strategische transitie.

Onderzoek naar positionering

Het mbo-onderwijs is in een cruciale fase beland met het schier onmogelijk dilemma tussen krapte op de arbeidsmarkt tot het willen opleiden van jonge mensen die klaar zijn voor elke uitdaging en dus niet alleen op lerend vlak. Dit betekent dat de organisatie daarin mee zal moeten. Er is daarom een strategie geschreven en een platform ingericht om het doel van 2025 te laten leven binnen alle haarvaten van het Summa College. Dit gebeurt echter niet zomaar, want de waan van de dag is er ook nog. Naarmate de strategie richting 2025 meer vorm kreeg, ontstond bij het College van Bestuur (CvB) de sterke behoefte om deze ook naar buiten toe uit te dragen. Hiervoor is een aanjager nodig en die werd gevonden in de afdeling marketing & communicatie. Deze bedient zowel de organisatie als de aankomende studenten en de externe partijen waar het Summa mee te maken heeft. Toen bleek dat de bestaande afdeling hierin niet kon ondersteunen, vroeg het CvB Berenschot de positionering van de afdeling marketing & communicatie te onderzoeken, met de huidige uitdagingen en beoogde strategie in het achterhoofd.

Het Summa College staat aan de vooravond van een ingrijpende verandering van het onderwijssysteem in het beroepsonderwijs. Ondersteuning vanuit een robuuste dienst marketing & communicatie is daarbij cruciaal. - L. de Vries, collegevoorzitter bij het Summa College

Duidelijke missie en profiel

Het Summa College heeft een sterke afdeling marketing & communicatie (m&c) nodig, met een duidelijke missie en profiel om de idealen van 2025 mee te helpen realiseren. De positie van de afdeling m&c als onderdeel van een dienst zonder directe lijn naar het CvB was hiervoor niet toereikend. Om goed inzicht te krijgen in de wensen van de organisatie en wat nodig is om een robuuste afdeling neer te zetten, voerde Berenschot gesprekken met de belangrijkste stakeholders binnen het Summa College.

Stevige positie

De voornaamste opbrengst uit deze gesprekken was dat de afdeling een stevige positie nodig heeft om het voortouw te kunnen nemen in een aantal cruciale opgaven zoals: strategische positionering van het Summa College, bijdragen aan en vormgeven van de transitieopgave plus stakeholdermanagement door het opzetten en onderhouden van netwerken binnen Brainport en andere relevante gebieden. Hiervoor dient de afdeling m&c voor het CvB, directeuren en medewerkers een goede sparringpartner te kunnen zijn. Dus was het zaak de afdeling meer naar de voorgrond te brengen en te versterken op het vlak van lobbykwaliteiten, issuemanagement en stakeholdermanagement.

Door haar zorgvuldig met delen van de organisatie voorbereide advies en begeleiding van het OR-adviestraject heeft Berenschot het CvB ontzorgd en de organisatie weer een stapje verder geholpen richting onze doelen voor 2025

Organisatiewijziging

Het advies van Berenschot was dan ook om van de afdeling marketing & communicatie een aparte dienst te maken met een eigen directeur, die direct onder de voorzitter van het CvB valt. Tevens hebben we een profielschets van de beoogd directeur opgesteld, met daarin de belangrijkste aandachtspunten, zoals netwerkkwaliteiten. Aangezien hiervoor een organisatiewijziging nodig was, is ook de OR in samenspraak met de secretaris van het CvB meegenomen in het adviestraject. De OR stemde in met verzelfstandiging van de afdeling naar een dienst, direct onder de voorzitter van het CvB en tevens portefeuillehouder. De directeur marketing & communicatie zit nu niet alleen bij het CvB en de (school)directies aan tafel, maar heeft door diens functie bij Summa als belangrijke kennisorganisatie direct een plek aan tafel in de Brainport-overleggen.

Professionaliseringsslag

Ook de dienst zelf heeft een professionaliseringslag gemaakt, doordat medewerkers duidelijker en directer hun doelstellingen moesten bepalen. Doordat er nu een laag tussenuit is, kwamen de medewerkers dichter op de strategie en hadden daarmee ook duidelijker het hogere doel voor ogen. Dit komt niet alleen ten goede aan de kwaliteit en het werk van de dienst, maar ook aan het werkgeluk van de medewerkers.

Meer weten?

Blijf op de hoogte van onze laatste klantcases

Meld u aan voor onze nieuwsbrief