Benchmark Care 2023 van start | Berenschot nieuws

Benchmark Care 2023 van start

Nieuws
Benchmark Care 2023 van start

Deel dit nieuwsartikel

Datum

07 maart 2023

Leestijd

2 minuten

Doet u ook mee aan de Benchmark Care 2023 voor VVT, GGZ en GHZ-aanbieders? Met deze benchmark krijgt u inzicht in uw huidige bedrijfsvoering en onderbouwd advies over het verbeterpotentieel. Daarbij vergelijken wij uw organisatie met soortgelijke zorgaanbieders (VVT, GHZ, GGZ). Aanmelden kan tot en met vrijdag 7 april a.s.!

Langstlopende benchmark

Inmiddels loopt de Benchmark Care twintig jaar. Jaarlijks doen tussen de 70 en 80 organisaties mee. Steeds staat de vraag centraal hoe de overhead, het primair proces en de productiviteit van vergelijkbare zorgorganisaties (VVT, GHZ, GGZ) zich tot elkaar verhouden. Belangrijke aspecten daarbij zijn formatie en kosten van overhead en primair proces, administratieve belasting en de financiële positie. De definities en cijfers van Berenschot op het gebied van overhead worden veelvuldig gebruikt in publicaties en landelijk beschouwd als richtlijn.

Het vergelijken van zorgaanbieders gebeurt op anonieme basis. Elke deelnemer ontvangt een rapportage op maat, die duidelijk maakt op welke punten de bedrijfsvoering verschilt van die van vergelijkbare zorgaanbieders, welke factoren daaraan ten grondslag liggen, waar optimalisatie mogelijk is en op welke manier dat aangepakt kan worden. Deze informatie stelt zorgaanbieders in staat onderbouwd en effectief hun bedrijfsvoering integraal te verbeteren.

In 2022 verklaarde maar liefst 90% van de deelnemers de Benchmark Care aan te bevelen bij collega-aanbieders. Belangrijke pluspunten zijn de gedetailleerde inzichten, uitgebreide validatie en heldere verbeteradviezen.

Invulondersteuning

Het aanleveren en categoriseren van uw organisatiedata om te komen tot een goede benchmarkvergelijking vraagt enige inzet vanuit uw organisatie. Om te besparen op deze tijdsinvestering, adviseren wij deelnemers te kiezen voor invulondersteuning. Hiermee hoeft u enkel de ruwe data aan te leveren uit uw grootboek en personeelsbestand, waarna Berenschot zorgdraagt voor de verdere toedeling en verwerking van de data. Dit bespaart u niet alleen tijd, maar leidt ook tot nog betere validatie van de cijfers.

Toegevoegde waarde overhead

De toegevoegde waarde van overhead is optimaal als de benodigde kwaliteit wordt geboden tegen minimale kosten. Waar de Benchmark Care zich primair richt op de omvang van de overhead, bieden wij sinds 2021 de module ‘Overhead Value Analyse’ (OVA) aan, die inzicht geeft in de toegevoegde waarde. Met behulp van een maatwerkenquête wordt een representatieve groep interne klanten bevraagd naar hun ervaring met de verschillende overheaddiensten binnen uw organisatie. De uitkomsten van deze module verrijken de inzichten uit de Benchmark Care. Immers, goedkope overhead betekent niet per definitie goede overhead. Deze extra module levert de volgende inzichten op:

  • De mate waarin de overheaddienstverlening aansluit op de behoefte van de interne klant.
  • De kwaliteit van de dienstverlening.
  • De klantgerichtheid van de afdelingen.
  • De sterke punten en verbetermogelijkheden van de ondersteunende afdelingen.

Berenschot begeleidt u ook in dit traject om tot valide en betrouwbare uitkomsten te komen. De gecombineerde benchmark- en OVA-resultaten stellen u in staat conclusies te trekken en gericht te verbeteren.

Schrijf u nu in!

Wilt u als zorgaanbieder (VVT, GHZ en GGZ) weten waar u staat en meer inzicht in uw huidige bedrijfsvoering? En kunt u daarnaast wel wat onderbouwd advies over het eventuele verbeterpotentieel gebruiken? Volg dan uw collega-aanbieders en schrijf u nu in voor de Benchmark Care!

Gerelateerd

Meer weten?

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief