Berenschot draagt bij aan investeringsimpuls verkeersveiligheid | Berenschot nieuws

Berenschot draagt bij aan investeringsimpuls verkeersveiligheid

Nieuws
Berenschot draagt bij aan investeringsimpuls verkeersveiligheid

Deel dit nieuwsartikel

Datum

28 juli 2021

Leestijd

1 minuut

In navolging van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) heeft Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat € 500 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een investeringsimpuls op het vlak van verkeersveiligheid. De investeringsimpuls wordt in verschillende tranches uitgekeerd.

Berenschot is eerder nauw betrokken geweest de vormgeving, implementatie en evaluatie van de eerste tranche van deze investeringsimpuls. Als vervolg daarop werken we nu stapsgewijs aan het ontwerp van de tweede tranche. Deze wordt in de loop van 2022 beschikbaar gesteld.

Cofinanciering aan medeoverheden

Met de investeringsimpuls biedt het Rijk cofinanciering aan medeoverheden om de verkeersveiligheid van hun weginfrastructuur te verbeteren. Het is belangrijk dat de regeling leidt tot doelmatige en effectieve maatregelen. En dat de regeling voor zowel Rijk als medeoverheden werkbaar is.

Concept-ontwerp

We helpen eerst het Rijk te bepalen welke doelen moeten worden nagestreefd met de investeringsimpuls. Op basis daarvan stellen we enkele oplossingsrichtingen op voor het ontwerp. Vervolgens richten we een klankbordgroep in die bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, vervoerregio’s en waterschappen. Met deze klankbordgroep werken we de oplossingsrichtingen verder uit en trechteren we naar een concept-ontwerp waar bestuurlijke besluitvorming over zal plaatsvinden.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten over dit onderwerp?