Verkeersveiligheid | Berenschot

Dienst

Verkeersveiligheid

Nieuwe modaliteiten en verkeersgedrag zetten de verkeersveiligheid onder druk, ondanks de inzet van overheden en maatschappelijke organisaties. In deze snel veranderende omgeving zijn nieuwe inzichten, oplossingen en samenwerkingen nodig om de trend weer om te buigen.
Veiligheid verkeer

Nieuwe kijk op verkeersveiligheid vereist

Vervoersmiddelen ontwikkelen zich in een rap tempo. Zo blijven mensen langer mobiel door elektrische fietsen en zorgen elektrische auto’s ervoor dat personenauto’s milieuvriendelijker zijn. Deze ontwikkelingen leiden echter ook tot extra uitdagingen op het gebied van verkeersveiligheid. Zo toont het aantal verkeersslachtoffers in Nederland niet de gewenste dalende lijn, onder andere door afleiding in het verkeer en vergrijzing. Dit vereist een nieuwe kijk op veilige mobiliteit en nauwe samenwerking tussen handhaving en beleidsmakers. En ook data en smart mobility bieden veel kansen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 zet dan ook in op integraal en risicogestuurd beleid. Maar wat betekent dat precies in de praktijk? En hoe organiseert u dit? 

Wij helpen overheden en marktpartijen

Wij helpen overheidsinstellingen en marktpartijen met analyses en interviews bij het waarmaken van de ambities in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. Dit doen we op basis van onze brede expertise op het terrein van planologie tot verkeersinfrastructuur. Wij helpen u bij het toepassen van slimme oplossingen aan de hand van een proactieve aanpak. Zo helpen we u samen met beleidsmakers en stakeholders een veilige en duurzame mobiliteit te waarborgen. 

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze oplossingen

Om de verkeersveiligheid te stimuleren en de ambities in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 waar te maken, ondersteunen we met:

  • Evaluatie van beleid. 
  • Strategisch (mee)denken over de doelen van meerjarenprogramma’s. 
In de praktijk

Gerelateerde cases