Berenschot wint raamcontracten IenW | Berenschot nieuws

Berenschot wint samen met Arcadis en PosadMaxwan vijf raamcontracten van IenW

Nieuws
Knooppunt van snelwegen en waterwegen

Deel dit nieuwsartikel

Datum

15 december 2021

Leestijd

2 minuten

Een consortium met advies- en ingenieursorganisatie Arcadis, stedenbouwkundig ontwerpbureau PosadMaxwan en Berenschot won recentelijk alle vijf raamcontracten voor beleidsadvies- en ingenieursdiensten voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Daarnaast werkt er een aantal onderaannemers mee: Yacht/BMC, Bax & Company, Generation. Energy, Significance, STC-Nestra, Copper8 en Metabolic. De totaalwaarde van de contracten wordt door het ministerie geschat op ongeveer 37,5 miljoen euro per jaar. De looptijd van de raamovereenkomsten is twee jaar, met de mogelijkheid om het twee keer een jaar te verlengen. Dat maakte het consortium op donderdag bekend.

Raamcontracten

De vijf contracten hebben de volgende thema’s: duurzame- en groene mobiliteit en klimaatbestendige infrastructuur; duurzame, gezonde en veilige leefomgeving; bodem en ondergrond; water; inhuur van flexibele schil. Per contract zijn zeven consortia geselecteerd. De raamovereenkomst geldt voor de hele bestuurskern van het ministerie, de staf Deltacommissaris, het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, de Inspectie Leefomgeving en Transport, het Planbureau voor de Leefomgeving, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, de Nederlandse EmissieAutoriteit en voor het onderdeel Ruimtelijke Ordening van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de focus ligt op de dienstverlening aan de vier directoraten-generaal (DG) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te weten: DG Water en Bodem, DG Milieu en Internationaal, DG Mobiliteit en DG Luchtvaart en Maritiem.

Doordachte samenwerking

Hendrik Jan Bergveld van Arcadis: ‘Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat combineert bereikbaarheid en leefbaarheid met een goede doorstroming in een schone en veilige omgeving. Dit is een goed doordachte samenwerking, waarin alle partijen hun steentje bijdragen om de ambities van onze opdrachtgever te helpen realiseren. Door de vele verschillende werkzaamheden en de combinatie van de expertisevelden van de consortiumpartners zetten we onze kennis en kunde gericht in. Een betere manier om bij te dragen aan onze missie ‘Improving quality of life’ kunnen we eigenlijk niet wensen. Van gebiedsgerichte aanpak en ruimtelijk ontwerp tot advisering over circulaire economie, klimaatadaptatie of innovatieve mobiliteitsconcepten, we kunnen het allemaal!'

Trots

Wouter Metzlar van Berenschot: ‘Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat staat voor een aantal grote uitdagingen, bijvoorbeeld klimaatadaptatie, stikstofproblematiek en de transitie naar duurzame mobiliteit. Wij zijn trots dat wij het ministerie wederom mogen ondersteunen bij het vinden van oplossingen voor die uitdagingen.’

Ontwerp, organisatieadvies en engineering

Froukje van de Klundert, associate bij PosadMaxwan: ‘Eén ding is zeker: de transities waar we doorheen gaan, hebben een grote impact op de ruimte om ons heen. Het ministerie werkt daarom ook steeds meer vanuit de omgevingsbenadering zoals die in de NOVI is neergezet. Dat vraagt om integrale antwoorden, die wij als ontwerpers weer vertalen naar de juiste ruimtelijke inpassing. Als consortium, waarin ontwerp, organisatieadvies en engineering bij elkaar komt, zijn we op alle toekomstscenario’s voor Nederland voorbereid. Samen staan we klaar om te werken aan duurzame en gezonde omgevingen voor nu en later.’

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Verder lezen