Deelnemers gezocht onderzoek dierenarts | Berenschot nieuws

Deelnemers gezocht voor onderzoek maatschappelijke rol en positie dierenarts

Nieuws
Koeien onder behandeling van dierenarts grazen in de wei

Deel dit nieuwsartikel

Datum

01 februari 2022

Leestijd

2 minuten

Denk mee over de toekomst van uw vak! In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) doet Berenschot momenteel onderzoek naar de maatschappelijke rol en de positie van de dierenarts.

Hiervoor willen we ook drie groepsinterviews houden met praktiserend dierenartsen en wel op maandag 7, dinsdag 8 en woensdag 9 maart in de avonduren.

Diverse ontwikkelingen

In het veterinaire veld hebben de afgelopen jaren verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden die (mogelijk) van invloed zijn op de rol en positie van de dierenarts. Zo is het veterinaire werk complexer geworden, heeft de dierenarts binnen zijn of haar praktijk te maken met veranderende werkzaamheden, het afwegen van verschillende vaak conflicterende belangen en verandert ook het maatschappelijk verwachtingspatroon over de rol van de dierenarts. En die veranderde rol en positie van de dierenarts is mogelijk van invloed op de manier waarop de dierenarts zijn werk in de praktijk kan en wil uitvoeren.

Onafhankelijk analyse

Naar aanleiding van deze en andere ontwikkelingen is bij LNV de behoefte ontstaan aan een onafhankelijke analyse van a) de manier waarop het veld is gestructureerd, b) hoe de dierenarts is gepositioneerd en c) de kwaliteit van de diergeneeskundige beroepsuitoefening en het borgen van de publieke belangen binnen dit veld. Onze rapportage zal als basis dienen voor het gesprek dat het ministerie aangaat met de veterinaire sector.

Online interviews

Omdat dierenartsen overdag vaak erg druk zijn, worden alle drie de groepsgesprekken in de avonduren gehouden, van 20.30 tot 22.00 uur, via videobellen (MS Teams). Als respondent hoeft u dus niet te reizen. In het rapport zullen geen bevindingen worden opgenomen die tot personen of dierenartspraktijken herleidbaar zijn.

Actuele thema’s

In de groepsgesprekken komt een aantal thema’s aan bod, zoals recente ontwikkelingen in de sector en de verwachtingen voor de toekomst, het stelsel van kwaliteitsborging en de uitwerking daarvan in de praktijk, en de rol van partijen in de veterinaire sector, inclusief de overheid.

Per groepsinterview komt een specifieke categorie dierenartsen aan het woord:

  • Maandag 7 maart 2022 (20.30-22.00) – groepsinterview met gezelschapsdierenartsen.
  • Dinsdag 8 maart 2022 (20.30-22.00) – groepsinterview met paardendierenartsen.
  • Woensdag 9 maart 2022 (20.30-22.00) – groepsinterview met landbouwhuisdierenartsen.

Praktijkkennis

Wij vinden het belangrijk om voor ons onderzoek ook groepsinterviews te kunnen houden met individuele praktiserend dierenartsen. Dit zal ons kennis opleveren uit de dagelijkse praktijk van dierenartsen. Omgekeerd biedt deelname u de kans mee te denken over de toekomst van uw vak. We hopen dan ook dat u bereid bent deel te nemen aan het onderzoek. In dat geval kunt u zich via onderstaande link aanmelden. Dit kan tot en met 28 februari 2022.

Ja, ik meld me aan voor het onderzoek!

Indien zich veel dierenartsen aanmelden, moet Berenschot een selectie maken. Mogelijk ontvangt u dan geen uitnodiging voor het groepsinterview.

 

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Meer weten?