Meerurenbonus zorg nog niet breed omarmd | Berenschot nieuws

Meerurenbonus zorg nog niet breed omarmd

Nieuws
Meerurenbonus zorg nog niet breed omarmd

Deel dit nieuwsartikel

Datum

12 juli 2023

Leestijd

2 minuten

Met het oog op de blijvend krappe arbeidsmarkt voor zorg en welzijn, is vanuit de Tweede Kamer al een aantal keer een voorstel gedaan voor invoering van een bonus om zorgprofessionals te stimuleren tot ‘grotere’ contracten. Vanwege de aanhoudende discussie over de rechtmatigheid, wenselijkheid en toegevoegde waarde van zo’n bonus, liet het ministerie van VWS op advies van de Raad van State onderzoeken in hoeverre zorgprofessionals en werkgevers de bonus zien als een nuttig instrument.

Wisselend animo

Van de deeltijdzorgprofessionals die hebben meegewerkt aan dit onderzoek, geeft 28% aan gevoelig te zijn voor een bonus om meer te werken, terwijl zij dat zonder bonus niet wensen. Nog eens 5% van hen meldt fulltime te werken voor een bonus, terwijl zij dat zonder bonus niet zouden doen. Daarnaast bleek het animo iets groter als contractuitbreiding al onderwerp van gesprek is op het werk en er meer overuren worden gemaakt.

Werkgevers kritisch

Werkgevers zijn doorgaans kritisch over de haalbaarheid van een bonus. Ze vinden dat organisaties nog andere stappen kunnen en moeten zetten, zoals betere roosters en een andere inrichting van diensten. In de praktijk blijkt bovendien dat het gesprek tussen leidinggevende en medewerker over een groter contract nog meer kan plaatsvinden. Dit vraagt van organisaties een bewuste aanpak. Het is primair aan de sociale partners om afspraken te maken over het geheel aan arbeidsvoorwaarden, en daarmee ook omtrent de afweging of een meerurenbonus hierin past. Er bestaat onder werkgevers weinig animo voor een overheidsmaatregel gericht op een bonus.

Wereld te winnen

De onderzoekers achten een bonus niet voldoende voorwaarde om tot grotere contracten te komen. Een groot deel van de respondenten geeft namelijk aan dat een rooster waarmee werk en privé te combineren zijn, belangrijker is dan een bonus. Wanneer contractuitbreiding is besproken, heeft dit in circa 40% van de gevallen geleid tot een groter contract. Echter, zo’n 60% van de respondenten verklaart geen gesprek te hebben gehad over contractuitbreiding. Daar is voor organisaties dus nog een wereld te winnen.

 

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten?