MIT-regeling ondersteunt mkb-ondernemers | Berenschot nieuws

MIT-regeling ondersteunt mkb-ondernemers financieel bij technische innovaties

Nieuws
Mensen met computers zitten aan tafel

Deel dit nieuwsartikel

Datum

08 maart 2022

Leestijd

1 minuut

In 2022 kunnen mkb-bedrijven wederom aan de slag met innovatieprojecten door middel van de MIT-regeling.

De MIT-regeling (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren) is bedoeld voor mkb-bedrijven die technische innovaties realiseren, die oplossingen bieden voor maatschappelijke opgaven. De MIT-regeling bestaat uit twee instrumenten:

  • Individuele mkb-ondernemingen kunnen subsidie aanvragen voor het in kaart brengen van de technische en economische risico’s van het voorgenomen innovatieproject via een MIT-haalbaarheidsstudie.
  • Een samenwerkingsverband van minimaal twee mkb-bedrijven kan subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een product-, proces- of technologieontwikkelingsproject.

MIT-haalbaarheidsstudie

Voor de technische en economische haalbaarheidsstudies is de maximale duur van het project 12 maanden. Maximaal 40% van de subsidiabele kosten kan worden toegekend bij een haalbaarheidsstudie met een maximumbijdrage van € 20.000. Het first-come-first-serve principe is van kracht op deze subsidieregeling. Aanvragen is mogelijk vanaf 12 april 2022.

Let op! Deze regelingen zijn vaak op de eerste dag overtekend. Een indiening op de openingsdatum is dus een must. Neem daarom tijdig contact met ons op voor het indienen van deze aanvraag.

MIT-R&D-samenwerkingsproject

Een R&D-samenwerkingsproject begint binnen 6 maanden nadat de subsidie is goedgekeurd en eindigt binnen 24 maanden na de start. Het project kan klein (€ 50.000 tot € 200.000 subsidie per project) of groot (€200.000 tot €350.000 subsidie per project) zijn, waarbij de subsidie 35% van de projectkosten bedraagt. Per regio is er een minimumpercentage vastgesteld voor de projectkosten die in de regio moeten worden gemaakt.

De MIT-R&D-samenwerkingsprojecten vallen onder een tenderregeling; de uiterlijk op sluitingsdatum ontvangen projectvoorstellen worden beoordeeld en gerangschikt op geschiktheid. Aanvragen kan vanaf 1 juni 2022.

In maart 2022 wordt een extra MIT-R&D-subsidieronde verwacht voor AI-projecten.

Ziet u kansen?

Hebt u een ontwikkelproject of haalbaarheidsonderzoek dat zich voor deze regeling zou kunnen kwalificeren? Neem dan contact op met uw Berenschot-adviseur. Wij kunnen de slaagkans inschatten en voor u de aanvraag opstellen en indienen.

Meer weten?

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief