Nulmeting Programmering Rijkswegen | Berenschot nieuws

Nulmeting opdrachtgeverschap Programmering Rijkswegen

Nieuws
Nulmeting opdrachtgeverschap Programmering Rijkswegen

Deel dit nieuwsartikel

Datum

13 oktober 2021

Leestijd

1 minuut

Een professionele invulling van het opdrachtgeverschap is complex en aan verandering onderhevig. Die constatering was voor de afdeling Programmering Rijkswegen van het ministerie van IenW aanleiding om Berenschot een nulmeting te laten uitvoeren om de huidige en gewenste invulling van het opdrachtgeverschap in kaart te brengen. Een verbetertraject moet nu leiden tot verdere professionalisering.

De afdeling Programmering Rijkswegen (PR) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vervult de rol van opdrachtgever bij de aanleg, vervanging en renovatie en het beheer en onderhoud van rijkswegen. De rol van opdrachtgever is in de loop der jaren ingewikkelder geworden, onder andere doordat er steeds meer (beleids)doelstellingen (zoals duurzaamheid en veiligheid) moeten worden meegewogen in de opdracht. Dit maakt het voor de opdrachtgever lastiger om te sturen op aspecten als scope, planning en budget, waardoor vertragingen of budgetoverschrijdingen op de loer liggen. Daarom is professioneel invulling geven aan het opdrachtgeverschap een belangrijke taak, het Rijkswegennet is immers cruciaal voor de bereikbaarheid van Nederland.

Belangrijkste aanbevelingen

Reden voor de afdeling PR om Berenschot een nulmeting te laten uitvoeren naar de huidige invulling en de kwaliteit van het opdrachtgeverschap richting Rijkswaterstaat. Berenschot concludeerde dat er door opdrachtgevers van de afdeling PR op professionele wijze invulling wordt gegeven aan het opdrachtgeverschap. Tegelijkertijd is het opdrachtgeverschap (te) beperkt  ingebed in vaste structuren en werkwijzen. Het advies luidde dan ook om de organisatie en werkwijze van de afdeling te verstevigen, passend bij de groei van de afdeling en de toegenomen complexiteit. De belangrijkste aanbevelingen betreffen de omgang met beleidsontwikkelingen, de kennisuitwisseling en –ontwikkeling en uniformering van het opdrachtgeverschap.

Implementatie

Met deze conclusies en aanbevelingen kan de afdeling een verbeterslag uitvoeren en het opdrachtgeverschap verder professionaliseren. Het uiteindelijke doel is een betere sturing en beheersing op scope, planning en budget bij de aanleg en het onderhoud van rijkswegen. Na afronding van het onderzoek heeft het ministerie Berenschot gevraagd te ondersteunen bij het implementeren van een aantal van de aanbevelingen.

Meer weten over de nulmeting? Download dan hier het rapport.

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Meer weten?