Dit zijn de kostprijzen jeugdzorg | Berenschot nieuws

Onderzoek kostprijzen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering afgerond

Nieuws
Onderzoek kostprijzen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering afgerond

Deel dit nieuwsartikel

Datum

01 oktober 2018

Leestijd

1 minuut

Op 14 mei hebben VNG en Jeugdzorg Nederland het rapport Kostprijsonderzoek Gecertificeerde Instellingen van Berenschot officieel in ontvangst genomen. In het onderzoek zijn de kostprijzen van de verschillende diensten en producten van de zogenoemde Gecertificeerde Instellingen (GI’s) in beeld gebracht. De organisaties geven met die diensten uitvoering aan de wettelijke jeugdbeschermingstaken en jeugdreclasseringstaken van de gemeenten.

Kostprijzen 2016 hoger dan betaalde tarieven

Het Berenschot-rapport maakt inzichtelijk wat in 2016 de gemiddeld door de GI gerealiseerde kostprijzen zijn geweest. Uit het onderzoek blijkt dat GI’s gemiddeld genomen op de meeste producten en diensten verlies leden, omdat de afgesproken tarieven lager liggen dan de gerealiseerde kostprijzen. Daarnaast heeft Berenschot onderzocht wat gemiddeld genomen de reële kostprijs zou moeten zijn voor de verschillende producten. We baseerden dat op de kosten die GI’s hadden moeten of willen maken om aan alle interne en externe kwaliteitseisen te voldoen. Bij dit laatste is gewerkt met een aantal aannames die zo helder mogelijk in het rapport zijn onderbouwd en waarbij ook openbare benchmarkgegevens zijn betrokken.

Geen vergelijking mogelijk met eerdere rapporten

Het is niet mogelijk om dit rapport te vergelijken met de resultaten van een eerder onderzoek uit 2013 door EY. Dat onderzoek is gedaan toen de instellingen, toen nog Bureaus Jeugdzorg, door de provincies werden gesubsidieerd. Destijds waren er uniforme werkwijzen en kon dus ook een uniforme kostprijs per product worden vastgesteld. De decentralisatie heeft geleid tot het meer inspelen van GI’s op de regionale wensen, waardoor verschillen in kostprijzen zijn ontstaan. De in dit rapport opgenomen kostprijzen zijn daarom gemiddelden, waarbij een individuele GI ook vanwege de gemeentelijke of regionale verschillen boven of onder dat gemiddelde uitkomt.

“Ga tijdig met elkaar in gesprek”

VNG en Jeugdzorg Nederland adviseren gemeenten en GI’s om tijdig, en ruim voor het inkooptraject van start gaat, met elkaar in gesprek te gaan over wat regionaal gezien, een eerlijk tarief is voor de uitvoering van de wettelijke jeugdbeschermingstaken en jeugdreclasseringstaken. 

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Meer weten?