Regeling klimaatinvesteringen industrie | Berenschot nieuws

Regeling Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VEKI) weer open

Nieuws
ondernemer uit de industrie krijgt VEKI door aanschaf windmolen

Deel dit nieuwsartikel

Datum

04 juli 2022

Leestijd

1 minuut

De regeling Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VEKI) ondersteunt ondernemers uit de industrie die energiebesparende maatregelen nemen, waarvan bewezen is dat deze de CO2-emissies in Nederland reduceren.

Voorwaarden en doelgroep

In aanmerking komen bedrijven die volgens hun inschrijving in het handelsregister behoren tot de hoofdgroepen:

  • Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stroom en gekoelde lucht, in het kader van onderhavige subsidiemodule specifiek de distributiebedrijven.
  • Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en saneringen, in het kader van deze subsidiemodule specifiek de bedrijven die afval en afvalwater verwerken.

Subsidie is beschikbaar voor investeringen in:

  • energie-efficiëntie
  • recycling en hergebruik van afval
  • lokale infrastructuur
  • overige CO2-reducerende maatregelen.

Het gaat daarbij om (toepassingen van) apparaten, systemen of technieken die een terugverdientijd hebben zonder subsidie van meer dan vijf jaar en waarvan de werking al minimaal drie keer eerder in Nederland gedemonstreerd is. Daarnaast moet het project binnen zes maanden na de subsidieverlening starten.

Subsidie

De subsidie bedraagt 30% tot 50% van de subsidiabele kosten, en kan variëren van minimaal € 125.000 tot maximaal € 3 miljoen.

Deadline

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 10 januari 2023.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze regeling of bent u benieuwd of de door u voorgenomen investeringen in aanmerking komen, neem dan contact op met uw adviseur bij Berenschot of met Raymond Renken.

Gerelateerd

Meer weten?

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief