Subsidies innovaties bijdragen defensie | Berenschot nieuws

Europees Defensie Fonds en NAVO: subsidies voor technologische innovaties die bijdragen aan defensie

Nieuws
EU stelt subsidie beschikbaar voor innovaties die defensie verbeteren

Deel dit nieuwsartikel

Datum

23 juni 2022

Leestijd

2 minuten

Met het Europees Defensie Fonds (EDF) wil de Europese Commissie (EC) subsidie verlenen aan projecten die nieuwe technologie en producten ontwikkelen die de Europese defensiecapaciteiten kunnen versterken.

De projecten kunnen betrekking hebben op vrijwel elk denkbaar technologisch domein. Het EDF loopt tot 31 december 2027 en het budget bedraagt in totaal bijna € 8 miljard.

Op 28 juni a.s. organiseert de RVO een netwerkdag voor het EDF. Meer informatie over programma en inschrijving voor het event zijn hier te vinden.

Ook de NAVO heeft twee nieuwe initiatieven uitgerold om een brug te slaan tussen de defensiemarkt en het technologisch innovatieve mkb: DIANA en het Innovatie Fonds. Download voor meer informatie onze publicatie Forecasting Europe 2022.

Doelgroep

De regeling is bedoeld voor samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen en/of universiteiten.

De nadruk ligt op het betrekken van het mkb bij projectvoorstellen. Zo zijn er enkele speciale calls in het EDF waar alleen het mkb op kan reageren en kent de Europese Commissie bonussen toe als het mkb vertegenwoordigd is in een consortium bij een reguliere EDF-call.

Voorwaarden

  • De projecten die de EC financiert, vragen om samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en universiteiten.
  • Deze samenwerking moet bestaan uit ten minste drie partijen gevestigd in ten minste drie verschillende lidstaten van de EU. Hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor onderzoek naar en de ontwikkeling van disruptieve technologieën.
  • De vraagstukken hebben betrekking op vrijwel elk denkbaar technologisch domein en zijn gericht op behoeften van defensie.
  • Alle deelnemende organisaties in het samenwerkingsverband moeten gevestigd zijn in de Europese Unie en ook het eigendom van de deelnemende organisaties moet in Europese handen zijn. Alleen in speciale gevallen mag van deze voorwaarde worden afgeweken.

Subsidie

Subsidie uit het EDF voor onderzoeksprojecten kan tot 100% van de subsidiabele kosten bedragen.

Voor ontwikkelingsacties is er tot 20% subsidie uit het EDF beschikbaar, maar door middel van de regeling ‘Stimulering deelname van ondernemingen aan het Europees Defensie Fonds’ financiert de Nederlandse overheid een deel van de projectkosten die niet uit het EDF worden vergoed tot maximaal € 1,5 miljoen per organisatie per ingediend project.

Ook is er een subsidieregeling voor het mkb om een externe partij, zoals Berenschot, te bekostigen voor hulp bij de positionering in een consortium. Deze kosten worden voor 50% vergoed tot maximaal € 5.000.

Deadline

De calls voor 2022 openen op 30 juli en de uiterste deadline voor indiening is 24 november 2022. Naar verwachting zal er in 2023 weer een nieuwe call openen. Om gebruik te kunnen maken van de subsidieregeling voor advies van een externe partij, moet de offerte hiervoor bekend zijn op de openingsdatum van 30 juli.

Benieuwd of deelname aan het EDF interessant kan zijn voor uw project? Neem dan contact op met onze adviseur Robert Wester. Hij is ook te bereiken via ons secretariaat op 030 – 291 68 74.

Gerelateerd

Meer weten?

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief