Subsidie circulaire ketenprojecten | Berenschot

Subsidie circulaire ketenprojecten

Nieuws
Subsidie circulaire ketenprojecten

Deel dit nieuwsartikel

Datum

12 maart 2021

Leestijd

3 minuten

Vanaf 1 april 2021 kunnen samenwerkingsverbanden weer subsidie aanvragen voor circulariteit. De regeling ‘Circulaire ketenprojecten 2021’ richt zich voornamelijk op mkb-bedrijven die samen verduurzaming willen realiseren in de keten. De ontwikkeling van een nieuw product maar ook het circulair inrichten van processen en businessmodellen komt in aanmerking voor subsidie.

Doel

Het kabinet heeft vastgesteld dat Nederland uiterlijk in 2050 een volledig circulaire economie moet hebben. In 2030 wil het kabinet een (tussen)doel realiseren van een economie met 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). De subsidie circulaire ketenprojecten staat open voor kleine en middelgrote samenwerkingsverbanden die dit doel willen realiseren. In de praktijk blijkt namelijk dat circulaire oplossingen van bedrijven vaak alleen in samenwerking met andere partijen in de keten (zoals afnemers en toeleveranciers) van de grond komen. Daarvoor is kennis, samenwerking en vertrouwen tussen partijen nodig. Dat gaat niet vanzelf. Daarom is procesbegeleiding een belangrijk onderdeel van deze regeling.

Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden die bestaan uit minimaal drie en maximaal zes mkb-ondernemers. Deze mkb-ondernemers hebben in elk geval drie verschillende rollen in een keten en zijn niet met elkaar in een groep verbonden. Grote bedrijven mogen deel uitmaken van het samenwerkingsverband, maar ontvangen geen subsidie. Eén mkb-ondernemer treedt op als penvoerder namens het samenwerkingsverband.

Voorwaarden

  • Het project richt zich op de ontwikkeling van in de markt verhandelbare of toepasbare producten, processen, diensten of businessmodellen, die leiden tot grondstoffenbesparing en reductie van CO2-uitstoot.
  • Enkel projecten gericht op experimentele ontwikkeling of procesinnovatie en organisatie-innovatie, komen in aanmerking voor subsidie. Voor primaire landbouwbedrijven is dit beperkt tot experimentele ontwikkeling. Downcycling projecten zijn uitgesloten.
  • De maximale looptijd van het project is 2 jaar.

Bijdrage

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten van de ondernemer (directe projectkosten en kosten inhuur procesbegeleider) met een maximum van € 20.000 per mkb-ondernemer. Kosten voor marketing- en salesactiviteiten, opleidingen en deelname aan beurzen zijn uitgesloten.

Deadline

Aanvragen is mogelijk tussen 1 april en 30 september 2021. Aangezien de beoordeling het first-come-first-served principe volgt, adviseren wij u op tijd te beginnen met de aanvraag zodat deze op de dag van opening ingediend kan worden.

Wilt u meer informatie over de regeling of bent uw benieuwd naar de overige ondersteuning die Berenschot u kan bieden bij circulair ondernemen? Neem dan contact op met Stephanie Riffo of Gwen Aartsma voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Meld u aan voor onze nieuwsbrief