Subsidienieuws Prinsjesdag 2021 | Berenschot

Subsidienieuws na Prinsjesdag 2021

Artikel
Subsidienieuws na Prinsjesdag 2021

Deel dit artikel

Datum

06 oktober 2021

Leestijd

3 minuten

Naar aanleiding van Prinsjesdag vorige week dinsdag zetten wij hieronder het belangrijkste subsidienieuws, gerangschikt per thema, voor u op een rij.

Duurzaamheid en energiebesparing

Ook het komende jaar wordt verduurzaming gestimuleerd. Een aantal regelingen lichten wij voor u uit:

Subsidieregeling Circulaire Economie
Voor het Uitvoeringsprogramma en de Subsidieregeling Circulaire Economie is € 55 miljoen vrijgemaakt. Dit is onder andere bestemd voor stimulering van sociale en productinnovaties, kennisontwikkeling en opschaling van (bijna-)marktrijpe technieken.

CO₂-reductie industrie
Ter bevordering van CO₂-reducerende maatregelen in de industrie is in 2022 € 80 miljoen beschikbaar voor:

  • De Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie-regeling (DEI+). Projecten gericht op innovaties die bijdragen aan CO2-reductie en/of de flexibilisering van het elektriciteitssysteem en optimale benutting van het energielandschap zijn van belang. De slagingskans van de innovatie in de markt en maatschappij is een belangrijk criterium. Daarbij volgt een nieuwe tenderregeling voor de opschaling van groene waterstof
  • Haalbaarheidsstudies, ontwikkelprojecten en pilots om de toepassing van CC(U)S-technologieën in de gehele keten (afvang, transport, hergebruik en opslag van CO₂) of in delen van de keten te testen en/of te demonstreren
  • Pilot- en demonstratieprojecten voor versnelling van kosteneffectieve CO₂-reductie in de industrie. Ook voor haalbaarheidsstudies is (beperkt) geld beschikbaar.

Details zijn nog niet bekend. Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen? Neem dan contact met ons op.

Verhoging percentages Milieu-investeringsaftrek
Met de regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA) stimuleert het ministerie van Infrastructuur en Milieu milieuvriendelijke investeringen. Op de Milieulijst staan alle milieuvriendelijke technieken die voor de regeling in aanmerking komen. Bedrijven worden in 2022 extra gestimuleerd om te investeren in innovatieve milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen door de steunpercentages van de MIA te verhogen. Bedrijven kunnen hierdoor meer kosten van hun fiscale winst aftrekken. Neem voor meer informatie over de hogere steunpercentages contact met ons op.

Energie-investeringsaftrek ongewijzigd
De Energie-investeringsaftrek (EIA) blijft ongewijzigd bestaan. Deze regeling stimuleert duurzaam ondernemen door fiscale aftrek te bieden voor investeringen die een forse energiebesparing opleveren. Met de EIA kunt u tot 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, wat gemiddeld resulteert in een nettovoordeel van 11%.

Op de Energielijst staan alle energiezuinige technieken die voor de regeling in aanmerking komen. Investeringen die niet voorkomen op deze lijst, maar wel een significante energiebesparing opleveren, kunnen echter ook in aanmerking komen. Aanvragen kan het hele jaar door, maar uiterlijk drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting c.q. het plaatsen van een order.

 

Bijscholing en duurzame inzetbaarheid

Nieuwe subsidie duurzame inzetbaarheid/leven lang ontwikkelen
Eind 2021 opent een nieuwe subsidieregeling op het gebied van duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen. Deze zal gericht zijn op het (door)ontwikkelen van praktijk- en wetenschappelijke kennis en deze toepasbaar maken voor bedrijven, sectoren en organisaties. Details zijn nog niet bekend.

Opnieuw € 49 miljoen voor de SLIM-regeling
Mkb-bedrijven kunnen ook in 2022 gebruikmaken van de stimuleringsregeling leren en ontwikkelen (SLIM). Ook grotere bedrijven uit de horeca-, landbouw- en de recreatiesector kunnen aanspraak maken op subsidie. Doel is binnen ondernemingen een leerrijke omgeving te creëren, zodat medewerkers hun kennis en vaardigheden up-to-date houden en een loopbaan kunnen volgen die bij hen (en de onderneming) past. Berenschot helpt bedrijven bij de uitvoering en adviseert en ondersteunt hen bij het aanvragen van de subsidie.
Meer informatie over deze regeling vindt u hier.

Innovatie

Innovatie is en blijft een onderwerp met veel subsidiekansen. Hoewel hier op Prinsjesdag niet veel aandacht aan is besteed, blijven op R&D gerichte programma’s zoals de WBSO en MIT bestaan. Van de MIT 2022 zijn de details nog niet bekend, maar deze zal naar verwachting vergelijkbaar met dit jaar worden ingevuld.

Ook vanuit Europa wordt fors ingezet op innovatie, bijvoorbeeld door middel van de programma’s Interreg en Horizon Europe. Bent u voornemens internationaal samen te werken aan innovatie? Neem dan contact met ons op om uw projectvoorstel te bespreken en om u met andere partijen te verbinden.

Deep tech Fonds in de maak
Het kabinet is bezig het Deeptech Fonds op te zetten, een fonds dat investeringen in bedrijven met innovatieve complexe technologie mogelijk maakt. Het fonds wordt uitgewerkt als co-investeringsfonds en als separaat fonds ondergebracht bij Invest-NL. De omvang van het fonds zal € 250 miljoen bedragen, waarvan EZK € 175 miljoen inbrengt en Invest-NL het resterende deel.

WBSO-parameters terug naar niveau van voor 2021
Vorig jaar heeft het kabinet de tarieven in de eerste schijf van de WBSO verhoogd, om bedrijven te stimuleren ook tijdens de COVID-19-crisis te blijven investeren in speur- en ontwikkelwerk. Voor verlenging van deze crisismaatregel ziet het kabinet nu geen aanleiding. De WBSO-parameters voor 2022 luiden dan ook als volgt:

  • Tarief eerste schijf 32%.
  • Tarief eerste schijf starters 40%.
  • Grens eerste schijf € 350.000 R&D-(loon)kosten.
  • Tarief tweede schijf 16%.

 

WBSO brochure

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief