SLIM-regeling Mkb-en grootbedrijven | Berenschot nieuws

Is de SLIM-regeling interessant voor u?

Nieuws
Is de SLIM-regeling interessant voor u?

Deel dit nieuwsartikel

Datum

06 september 2021

Leestijd

2 minuten

Mkb-bedrijven kunnen vanaf 1 september 2021 weer gebruikmaken van de SLIM-regeling: stimuleringsregeling leren en ontwikkelen. Ook grotere bedrijven uit de horeca-, landbouw- en de recreatiesector kunnen aanspraak maken op subsidie.

Het doel is om binnen ondernemingen een leerrijke omgeving te creëren, zodat medewerkers hun kennis en vaardigheden up-to-date houden en een loopbaan kunnen volgen die bij hen (en de onderneming) past. Berenschot helpt bedrijven bij de uitvoering en adviseert en ondersteunt hen bij het aanvragen van de subsidie.

Spelen bij u als mkb’er (in elke sector) of grootbedrijf in de sector landbouw, horeca en recreatie de volgende vragen? Dan is de SLIM-regeling voor u interessant!

 • Wat zijn voor ons belangrijke future skills?
 • Hoe dichten we de kloof tussen aanwezige en benodigde kennis en vaardigheden met een goed ontwikkelaanbod?
 • Hoe helpen we medewerkers zich effectief te ontwikkelen?
 • Hoe zorgen we dat leidinggevenden hun mensen stimuleren in hun ontwikkeling?
 • Wat zijn loopbaanperspectieven en arbeidsmarktkansen voor onze medewerkers?

Daarbij ondersteunt Berenschot mkb’ers en grotere bedrijven bij de volgende drie subsidiabele activiteiten.

 • Doorlichten van de onderneming. Dit betreft een strategische personeelsplanning, uitmondend in een ontwikkelplan op organisatie-, afdelings- en teamniveau. We kunnen een dergelijk plan ook opstellen voor een samenwerkingsverband van mkb’ers in de regio.
 • Loopbaan- of ontwikkeladviezen voor uw eigen medewerkers of voor medewerkers binnen mkb-ondernemingen in een samenwerkingsverband. Dit omvat onder meer het Berenschot Online Assessment, een arbeidsmarktkansenscan en een loopbaanscan.
 • Ontwikkelen/invoeren van een methode om medewerkers te stimuleren hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Denk aan een traineeprogramma of een leeracademie. Of aan het ontwikkelen en opzetten van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken, eventueel aangevuld met een training van leidinggevenden om hen te bekwamen in gespreksvaardigheden, beoordelen, inschatten ontwikkelpotentieel, etc.

Voorwaarden

 • Aanvragen kunnen worden ingediend door individuele mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden met minimaal twee mkb-ondernemingen en door grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.
 • Voor initiatieven van mkb-ondernemingen geldt een maximale looptijd van 12 maanden. Voor initiatieven van samenwerkingsverbanden en grootbedrijven in de aangewezen sectoren geldt een maximale looptijd van 24 maanden. Een bevoorschotting is mogelijk om projecten met een langere looptijd mogelijk te maken (dit zijn m.n. projecten van samenwerkingsverbanden en grootbedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector). Projecten met een looptijd minimaal 12 maanden en maximaal 24 maanden worden nu tegemoet gekomen met bevoorschotting op basis van realisatiecijfers na een jaar.
 • Subsidie bedraagt voor individuele middelgrote ondernemingen 60% van de projectkosten en voor individuele kleine ondernemingen 80% van de projectkosten met een maximum van € 24.999 (uitzondering: voor landbouwbedrijven maximaal € 20.000). Voor samenwerkingsverbanden bedraagt de subsidie 60% van de projectkosten met een maximum van € 500.000 per aanvraag, waarvan maximaal € 200.000 per partner. Voor grootbedrijven in de aangewezen sectoren bedraagt de subsidie 60% van de projectkosten met een maximum van € 200.000.
 • Voor subsidie komen zowel externe kosten als interne loonkosten in aanmerking. Daarnaast geldt een opslag van 15% voor de dekking van overige gemaakte kosten. Deze hoeven niet te worden verantwoord.
  • Externe kosten, kosten voor de inhuur van externe partijen, dienen te zijn voorafgegaan door een offerteprocedure waarbij ten minste drie offertes zijn aangevraagd en beoordeeld door de subsidieaanvrager, indien deze kosten meer bedragen dan € 50.000; of een transparante, objectieve en niet-discriminatoire aanbestedingsprocedure. Een dergelijke offerteprocedure is niet nodig bij inzet van een externe adviseur met een uurtarief lager dan € 125 per uur exclusief btw.
  • De (externe) opleidingskosten van werknemers zijn niet subsidiabel. Ook btw kan niet worden opgevoerd. Dit geldt ook voor niet-btw-plichtige organisaties.
 • Aanvragen van individuele mkb-ondernemingen kunnen worden ingediend van 1 september tot en met 30 september 2021. Aanvragen van samenwerkingsverbanden of grootbedrijven in de aangewezen sectoren kunnen jaarlijks worden ingediend van 1 juni tot en met 30 juni.

Meer weten?

Wilt u een leerrijke omgeving creëren voor uw medewerkers en bent u benieuwd naar de mogelijkheden van de SLIM-regeling? Neem dan contact op met Richard Born. Hij vertelt u graag meer over de ins en outs van deze subsidie.

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief