Anne van Schothorst, Junior consultant | Berenschot

Junior consultant

Anne van Schothorst

Met zowel een achtergrond in de lokale journalistiek als in het onderzoek, heb ik grote interesse in arbeidsmarktvraagstukken, de Participatiewet, en het bredere Sociaal Domein. Daarbij probeer ik altijd het volgende: in levende lijve langsgaan bij de mensen om wie het gaat.
Afbeelding - Anne van Schothorst

Over Anne

De structuur van de samenleving en nieuwsgierigheid naar de mens achter een willekeurige voordeur, trekken mij. Met een achtergrond in journalistiek, sociologie en bestuurskunde heb ik die maatschappij steeds beter leren kennen op lokaal, nationaal, abstract en juist een concreet niveau. Terwijl de sociologische theorieën me om de oren vlogen toen ik studeerde en meewerkte met wetenschappelijk onderzoek, zag ik tegelijkertijd als lokaal journalist, close up, de invulling daarvan. Denk aan ervaringsdeskundigen die anderen ‘de weg’ in de bijstand wijzen, toenemende gemeentelijke tekorten in Jeugdzorg, of een quotum op (en daardoor gebrek aan) een levensreddend medicijn. Ook zag ik de lokale veerkracht; zoals sportinitiatieven voor en door kinderen met een lichamelijke beperking, een creatief nieuw begin na ongewild werkloos worden en vruchtbare arbeidsparticipatie in de kringloopwinkel.

Ik benader uitdagingen altijd graag op een flexibele, open wijze. Daarbij vind ik het belangrijk om in een vroeg stadium met relevante niveaus in contact te komen (van werkvloer tot kantoorkamer). Indien de gebaande weg niet heeft gewerkt, kan het soms nuttig zijn om een kansrijk olifantenpaadje te bewandelen. Een ander moment is een extra paar ogen dat meekijkt, voldoende. Mijn keuze voor Berenschot laat zich dan ook vangen in zowel de focus op wetenschappelijke methoden als langsgaan bij het ‘lokale’.

Neem contact op met Anne
Werkvelden
Sociaal domein

Gerelateerde inzichten