Evaluatie RET/TAS van start | Berenschot nieuws

Evaluatie RET/TAS van start

Nieuws
jongeren aan het hangen

Deel dit nieuwsartikel

Datum

11 juni 2024

In opdracht van Sociaal Domein Flevoland is Berenschot in mei gestart met een onafhankelijk onderzoek naar de effectiviteit van de werkwijze RET/TAS bij complexe jeugdhulpcasuïstiek. Het onderzoek loopt tot mei 2025.

Sociaal Domein Flevoland organiseert regionaal de jeugdhulp en Wmo voor de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Urk. RET-TAS is de naam van de innovatieve aanpak die de jeugdhulpregio sinds begin 2022 inzet in haar streven naar tot nul uithuisplaatsingen voor jeugdigen.  

De evaluatie van RET-TAS bestaat uit een effectstudie en een maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA). In de effectstudie wordt bekeken of de werkwijze RET-TAS doeltreffend is.  

Op basis van de uitkomsten wordt vervolgens een MKBA uitgevoerd, een vergelijkingsmethode om beleidsmakers te helpen een goede keuze te maken over het vervolg van de werkwijze RET/TAS. 

Meer informatie over het onderzoek is te vinden in de nieuwsbrief. 

Nieuwsbrief Effectmeting en MKBA RET-TAS

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief