Anouk van den Broek, Consultant | Berenschot

Senior consultant

Anouk van den Broek

Om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg ook in de toekomst te kunnen garanderen, is het belangrijk om in te zetten op innovatie en digitalisering.
Afbeelding - Anouk van den Broek

Over Anouk

Als adviseur bij Berenschot zet ik mij in voor een toekomstbestendige zorg. In het bijzonder leg ik me toe op vraagstukken op het snijvlak van zorg en ICT. Door inzet op digitalisering kunnen zorgverleners beter ondersteund worden in hun werk en hebben patiënten meer mogelijkheden voor regie over hun eigen gezondheid en zorg.

Mijn kracht zit in een verbindende aanpak bij complexe vraagstukken, waarbij ik zorg voor betrokkenheid van stakeholders en bevordering van de gezamenlijkheid. Met mijn scherpe analyses en mensgerichte houding signaleer ik knelpunten en weerstanden en weet hier op in te spelen. Vanuit mijn achtergrond als gezondheidswetenschapper en met mijn ervaring bij het ministerie van VWS, ken ik de problematiek en de mogelijkheden rondom deze thema’s. Daarnaast ben ik bekend met de uitdagingen op beleids- en systeemniveau.

Neem gerust contact op om te verkennen hoe ik u kan helpen bij een vraagstuk in uw organisatie.

Gerelateerde inzichten