Maak werk van digitale zorgprocessen met de STOZ-regeling!

Maak werk van digitale zorgprocessen met de STOZ-regeling!

Artikel
Maak werk van digitale zorgprocessen met de STOZ-regeling!

Deel dit artikel

Datum

29 mei 2024

Leestijd

2 minuten

De druk op het huidige zorgsysteem neemt toe. Het (gedeeltelijk) digitaliseren van processen kan zorgmedewerkers ontlasten, de zorgkwaliteit waarborgen en cliënten de mogelijkheid geven om langer thuis te blijven wonen. Voorbeelden van dergelijke digitale en hybride processen zijn digitale consulten, leefstijl- en telemonitoring en het gebruik van medicijndispensers. De Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg (STOZ) helpt daarbij.

Brede doelgroep

Om de implementatie van innovaties te stimuleren, stelt het kabinet in totaal € 108 miljoen beschikbaar verdeeld over twee jaar. Zorgaanbieders kunnen de STOZ-subsidie gebruiken voor het opstellen van een strategie- en implementatieplan (maximaal € 25.000,-) en voor de daadwerkelijke implementatie, evaluatie en opschaling van een digitale innovatie (maximaal € 750.000,-). Voorwaarde is wel dat de beoogde innovatie de werkdruk voor zorgmedewerkers vermindert of cliënten met chronische aandoeningen de mogelijkheid geeft om langer thuis te blijven wonen.

De subsidie kan aangevraagd worden door een aanbieder van zorg of ondersteuning (binnen de Wmo 2015, Zvw, Wlz, Jeugdwet of Wpg), in samenwerking met een of meer inkopers (gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren) en met andere aanbieders. Daarmee komt de subsidie beschikbaar voor een brede doelgroep, waaronder:

 • thuiszorg
 • wijkverpleging
 • revalidatie
 • GGZ
 • jeugdzorg
 • preventie
 • fysiotherapie
 • sociaal domein.

Twee routes

De STOZ-regeling kent twee routes: de implementatiestart en de opschalings- of evaluatieroute.

 • Bij het aanvragen van subsidie voor de implementatiestart moet een plan van aanpak ingediend worden om te komen tot een gedragen strategie en een doorvertaling van die strategie in een concreet implementatieplan.
 • Bij het aanvragen van subsidie voor de opschalings- of evaluatieroute moet een projectplan ingediend worden, gericht op het implementeren of op grotere schaal toepassen van digitale of hybride processen van zorg of ondersteuning. Voor de opschalingsroute kan alleen gebruik gemaakt worden van een toepassing uit het STOZ-overzicht van Digizo.nu. Wanneer processen (nog) niet in dit overzicht staan, is een evaluatie met waardebepaling verplicht. Zo wordt niet alleen de adoptie van digitale innovaties gestimuleerd, maar ook de uitwisseling van kennis en best practices.

Belangrijke voorwaarden

 • De looptijd van een project is maximaal 3 jaar.
 • De aanvraag kan in verschillende vormen ingediend worden: individueel met een inkoper, als samenwerkingsverband van aanbieders of als clusterorganisatie van een innovatiecluster.
 • Er mag geen subsidie zijn verstrekt voor dezelfde activiteiten via een andere regeling.
 • Het implementeren en opschalen van digitale processen die zich primair richten op het uitwisselen van gegevens, zoals informatiesystemen of PGO’s, zijn niet subsidiabel.
 • De regeling staat open van 14 mei 2024 tot 20 december 2024 en werkt op basis van first come, first serve. Het loont daarom om uw aanvraag tijdig te doen.

Hoe helpt Berenschot?

 • Adviseren en begeleiden bij een aanvraag.
 • Opstellen van een sterk plan van aanpak en in kaart brengen van digitaliseringsmogelijkheden die voldoen aan de criteria.
 • Indienen van een complete aanvraag.
 • Adviseren en begeleiden bij de implementatiestart, opschalingsroute of evaluatieroute.
 • Beantwoorden van vragen van subsidieverstrekkers.

Meer weten over de mogelijkheden van de STOZ-regeling voor uw zorgorganisatie en/of hoe Berenschot u hierin kan ondersteunen? Neem dan contact op met Anouk van den Broek, Irma Oosterom-van Roest of Berend Driessen.

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief