Lessen zorgtechnologie ouderenzorg | Artikel Berenschot

Lessen gedeeld uit roadmap innovatie en zorgtechnologie ouderenzorg

Artikel
zorgmedewerker oude vrouw gehoorapparaat

Deel dit artikel

Datum

06 maart 2024

Leestijd

2 minuten

Afgelopen periode doorliep WelThuis samen met Berenschot een traject om te komen tot een gedragen visie op innovatie en zorgtechnologie. Begin februari deelden ze hun ervaringen met circa vijftig vertegenwoordigers vanuit zorgaanbieder, overheidsorganisaties, innovatoren, adviseurs en ICT-leveranciers. Deze activiteit was onderdeel van de Slimme Zorg Estafette, die het Ministerie van VWS jaarlijks organiseert en waarin een maand lang elke week één regio centraal staat.

Het traject bij WelThuis, een aanbieder van verpleeghuiszorg met tien woonzorglocaties in het land, omvatte onder andere een inspiratiereis met werkbezoeken binnen en buiten de zorgsector, een moonshot-sessie om medewerkers te laten meedenken buiten beperkende kaders en een werksessie waarin samen met medewerkers en de cliëntenraad invulling is gegeven aan de cliënt- en medewerkersreis. “Deze aanpak met verschillende onderdelen maakte voor ons de mogelijkheden en kansen duidelijk, en ook dat het belangrijk is om scherpe keuzes te maken in wat je wel en niet gaat doen als organisatie”, vertelde Anne ten Kate, programmamanager bij WelThuis. “Hierdoor kwamen we uiteindelijk tot een visie die aansluit bij de behoeften vanuit onze medewerkers en een roadmap met een duidelijke afbakening, waar ik direct mee verder kon.”

 

Innovaties amper benut

Het feit dat slechts 13% van de deelnemers aangaf dat zorgprofessionals in hun organisatie maximaal ondersteund worden door innovatie, gaf een inkijkje in de uitdaging waar veel zorgorganisaties voor staan. Met de ervaringen uit het traject dat WelThuis heeft doorlopen, kunnen zij mogelijk hun voordeel doen bij het vormgeven van een visie en aanpak binnen de eigen organisatie.

 

Drie leerpunten

Vooruitlopend hierop gingen Janneke Bootsma en Anouk van den Broek (beiden adviseur bij Berenschot) in gesprek met Anne ten Kate om een inkijkje te geven in de aanpak die ze hebben gehanteerd om te komen tot een visie en roadmap op innovatie en zorgtechnologie. Op basis van haar ervaring gaf Ten Kate deelnemers drie leerpunten mee:

  1. Betrek altijd de medewerkers bij visievorming. “Dankzij de verschillende werksessies hebben we de belangrijkste drijfveren van medewerkers een centrale plek kunnen geven in de visie. Dit zat voor veel collega’s in het bieden en blijven bieden van warme zorg voor de cliënt.
  2. Zet enthousiaste medewerkers in als ambassadeur. “Medewerkers hebben een sleutelrol in het uitdragen en realiseren van de visie. Stap 1 van onze aanpak was dan ook om enthousiaste medewerkers aan te stellen als innovatieambassadeurs. Zij zijn een belangrijk eerste aanspreekpunt op de werkvloer.”
  3. Pas de inrichting van je organisatie aan. “Om de visie te realiseren, zijn we gestart met een programmateam innovatie, dat een centrale plek in onze organisatie heeft gekregen.”

 

Waardevolle inzichten

In reactie op de leerpunten van Anne deelden ook verschillende deelnemers hun eigen tips en ervaringen rond het inzetten van innovatie en zorgtechnologie. Al met al een geslaagde activiteit waarbij waardevolle inzichten zijn uitgewisseld.

Heeft u naar aanleiding van deze activiteit of het traject van WelThuis vragen of opmerkingen? Dan horen wij dat graag. En uiteraard denken we ook graag met u mee over de inzet van innovatie en zorgtechnologie binnen uw eigen organisatie.

 

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief