Doriene Bakker, Managing consultant | Berenschot

Managing consultant

Doriene Bakker

Ik vind het een uitdaging om partijen te motiveren en begeleiden bij het realiseren van gezamenlijke doelen.
Afbeelding - Doriene Bakker

Over Doriene

Verbinding leggen binnen een politiek-bestuurlijke omgeving.

Ontwikkelingen in de maatschappij zorgen voor verandering in functioneren en behoeften van de samenleving. Dit betekent een verandering van ‘zorgen voor’ naar ‘faciliteren van’ en ‘samen met’ andere overheden, (maatschappelijke) organisaties en burgers. Dit heeft consequenties voor de manier van werken van gemeenten. Als adviseur zet ik mij in om deze vertaalslag te maken.

Ik geloof in de combinatie van een ‘zachte’ proceskant ondersteund door ‘harde’ tools en feiten, om resultaten te bereiken.

Mijn passie ligt in het bijdragen aan de innovatie en samenwerking van maatschappelijke partijen. Omdat zij verantwoordelijk zijn voor maatschappelijke meerwaardecreatie en worden bekostigd met publiek geld. Als adviseur word ik gevraagd om gemeenten, schoolbesturen, sportverenigingen e.a. te ondersteunen wanneer een vraagstuk nieuw is, om een vernieuwende aanpak vraagt of politiek gevoelig ligt. Alleen maar passende en uitdagende vraagstukken!

Creativiteit en spontaniteit vind ik heel belangrijk in het leven. Blijven ontdekken, uitdagen, verwonderen.

Gerelateerde inzichten