Jan-Willem van Giessen, Managing consultant | Berenschot

Managing consultant

Jan-Willem van Giessen

Resultaten leveren die mijn opdrachtgevers sterker maken.
Afbeelding - Jan-Willem van Giessen

Over Jan-Willem

Ik help als organisatieadviseur en onderzoeker al meer dan 25 jaar bestuurders en directies in de publieke sector bij het verbeteren van hun organisatie en besluitvorming. Voorbeelden van vragen die opdrachtgevers mij voorleggen zijn: welke koers moet ik varen, welk samenwerkingsarrangement past bij ons, snijden deze plannen hout, hoe zorg ik dat de structuur en werkwijze passen bij de ambities van de organisatie, wat heeft de fusie opgeleverd en wat is de haalbaarheid van een nieuw (cultureel) concept? Op basis van mijn onderzoeken kunnen bestuurders en directies gefundeerd besluiten nemen.

Ik voel mij als een vis in het water in situaties waar de druk is opgelopen, er ingewikkelde politiek-bestuurlijke vraagstukken op tafel liggen en partijen (nog) niet op één lijn zitten. Opdrachten die vragen om scherpe kwantitatieve en kwalitatieve analyses en duidelijke stellingnames. Ik stel mij nadrukkelijk op als betrokken buitenstaander, nuchter en met oog voor de context van de opdracht.

Ik werk graag voor opdrachtgevers in de sectoren Kunst en Cultuur en dan met name voor musea.